LPSK MC seminaras: „Naujasis Darbo kodeksas ir lygių galimybių užtikrinimas”

Rugpjūčio 24-27 d. vyko tradicinis, F. Eberto fondo bei LPSK finansuojamas LPSK Moterų centro seminaras Palangoje. Šio renginio organizatorės į renginio darbotvarkę įtraukė bene aktualiausias šiuo metu moterims temas.

Vienas aktualiausių ir bene dažniausiai šiuo metu aptarinėjamų klausimų – tai naujojo Darbo kodekso poveikis darbuotojų teisėms. Su pagrindinėmis naujovėmis šioje srityje supažindino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas. Buvo kalbama šiais klausimais: darbo laikas ir režimai, jų nustatymo aspektai, poilsio laikas, darbuotojų informavimas ir konsultavimas.  Pirmininkas pristatė bei aptarė iššūkius, su kuriais susidurs ir jau dabar susiduria profesinių sąjungų lyderiai lygių galimybių užtikrinimo srityje, atsakė į gausius renginio dalyvių klausimus.

Kita opi Lietuvai ir tuo pačiu reali grėsmė ateityje profesinių sąjungų veiklai – prastėjanti demografinė situacija šalyje bei emigracija. Skaudžiausia, kad šalį palieka ar vaikų svetur susilaukti nusprendžia jaunos šeimos. Ne paslaptis, kad besilaukiančios moterys susiduria su įvairiomis diskriminacijos apraiškomis darbo rinkoje, o mūsų, kaip profesinių sąjungų pareiga – ginti visų amžiaus kategorijų darbuotojų teises ir garantijas. Dėl to į seminaro darbotvarkę buvo įtraukta tema – „Besilaukiančių ir neseniai pagimdžiusių darbuotojų teisės ir garantijos: teisinis reglamentavimas ir probleminiai aspektai.” Šią temą išsamiai pristatė KTU Viešosios politikos ir administravimo instituto mokslininkė Aušra Tartilaitė-Paulauskienė. Ji aptarė Lietuvoje atlikto tyrimo nėščiųjų teisių ir garantijų srityje rezultatus, supažindino su šios moterų grupės teisių bei garantijų reglamentavimu naujame Darbo kodekse.

Dėstytoja organizavo ir darbą grupėse tema „Besilaukiančių ir neseniai pagimdžiusių darbuotojų teisės ir garantijos: reglamentavimo galimybės kolektyvinėse sutartyse”. Renginio dalyvės buvo suskirstytos į 4 darbo grupes, kuriose dirbdamos suformulavo ir vėliau pristatė KS nuostatas, kurios pagerintų besilaukiančių moterų padėtį darbo rinkoje. Lektorė parengė dalomąją medžiagą, kuri galėtų praversti rengiant įmonių KS (LPSK MC dalomoji medziaga).

Seminaro metu buvo aptariama dar viena opi, tačiau neretai sunkiai įrodoma problema – psichologinis smurtas darbe. Šią temą pristatė Mykolo Riomerio universiteto, Lyčių lygybės laboratorijos ekspertė, Europos Sąjungos TAIEX ekspertė Vanda Juršėnienė.

Renginio dalyvės buvo supažindintos ir su Europos profesinių sąjungų konfederacijos moterų komiteto veiklos aktualijomis. Jas pristatė LPSK MC pirmininkė I. Petraitienė bei jos pavaduotoja N. Latauskienė.

Kaip ir visuomet, buvo įtraukta moterų sveikatai ir grožiui aktuali, širdžiai miela tema –  „Oda – sveikatos atspindys“. Ją pristatė gydytoja, UAB „Oda. lt“ įkūrėja bei direktorė Irena Jokšienė.

Taigi, seminaro dalyvės gavo ne tik nemažai naudingos ir profesinių sąjungų veiklai būtinos informacijos, bet ir šiek tiek pailsėjo, kad sugrįžusios galėtų naujai įgytas žinias pritaikyti darbo vietoje.

 

 

 

LPSK MC pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!