Kuo darbuotojui naudinga kolektyvinė sutartis?

Tau būtinai reikalinga kolektyvinė sutartis, nes: 

 • Kolektyvinė sutartis – tai įmonės Konstitucija.
 • Kolektyvinė sutartis neleidžia daryti pelno TAVO darbo užmokesčio sąskaita!
 • Kolektyvinė sutartis TAU leis saugiai jaustis darbo vietoje!
 • Kolektyvinė sutartis leis derėtis dėl TAVO darbo užmokesčio didinimo!
 • Kolektyvinė sutartis apsaugos TAVE iškilus nesusipratimams darbo santykiuose!
 • Kolektyvinė sutartis užtikrins geresnį TAVO darbo organizavimą!
 • Kolektyvinė sutartis užtikrina darbuotojų ir darbdavio bendradarbiavimą, garantuojant stabilų įmonės vystymąsi!
 • Kolektyvinė sutartis leidžia TAU didžiuotis savo profesija!

 

Derybose dėl kolektyvinės sutarties profesinė sąjunga gali derėtis dėl: 

 • Tavo darbo laiko trukmės  ir darbo grafiko;
 • poilsio pertraukų;
 • užimtumo ir perkvalifikavimo garantijų;
 • didesnių nei numato įstatymas išeitinių pašalpų atleidimo atveju;
 • pagrindinio darbo užmokesčio, tarifinio atlyginimo, vienetinių įkainių už pagamintą produkcijos kiekį dydžių;
 • trylikto atlyginimo;
 • papildomo darbo apmokėjimo sąlygų;
 • viršvalandinio darbo apmokėjimo;
 • apmokėjimo už kenksmingas darbo sąlygas;
 • atostogų suteikimo eilės sudarymo;
 • papildomų atostogų (už didesnį darbo stažą, darbą pamainomis, vedybų, mirties atvejais, gimus vaikui ir kita);
 • garantijas susirgus;
 • papildomo sveikatos ar pensinio draudimo.

 

 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!