Lygios galimybės moterų ir vyrų užtikrinimo srityje

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centras birželio 5 d. organizavo apvalų stalą-diskusiją  „Lygių galimybių politika moterų ir vyrų teisių užtikrinimo srityje”.

Renginyje dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kontrolierė Agneta Skardžiuvienė bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Mineikaitė.

A. Skardžiuvienė supažindino renginio dalyvius su naujovėmis lyčių lygybės srityje, kurios įsigalios drauge su naujuoju Darbo kodeksu. Kaip vieną reikšmingiausių naujovių šioje srityje, kontrolierė įvardijo darbdavio prievolę supažindinti darbuotojus su lygybės planais savo įmonėje. Deja, kaip pažymėjo pranešėja, verslas tam nepasiruošęs, pagalbos šiuo klausimu kol kas negali suteikti ir jos vadovaujama institucija.

Tarnyba šiuo klausimu planuoja ieškoti pagalbos pasitelkdama užsienio šalių, greičiausiai Skandinavijos, ekspertus. A. Skardžiuvienė supažindino renginio dalyvius ir su tarnybos laukiančiais iššūkiais. Vienas iš jų – kelio seksualiniam priekabiavimui užkirtimas įsidarbinimo proceso metu. Kaip pažymėjo kontrolierė, nuo liepos 1 d. įsigalios atitinkama teisės aktų nuostata. Antras iššūkis – Stambulo konvencijos „Dėl smurto prieš moteris” ratifikavimas Lietuvoje.

A. Mineikaitė apžvelgė teisinę bazę, reglamentuojančią vyrų ir moterų lygybės klausimus, supažindino su Lygių galimybių įstatyme įtvirtintomis naujovėmis, Valstybine moterų ir vyrų lygių galimybių programa 2015-2021 m., pristatė šios programos įgyvendinimo veiksmų planą, jau nuveiktus ir būsimus darbus.

LPSK MC informacija