Jau sausio mėnesį mokytojai turėtų gauti didesnius atlyginimus

Pagaliau Švietimo ir mokslo ministerija susiruošė beveik mėnesį nežinioje buvusiai švietimo bendruomenei paaiškinti, kaip ir nuo kada keisis mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

Švietimo profesinės sąjungos ministrę Jurgitą Petrauskienę bei ministerijos valdininkus kelis kartus ragino tiek savivaldybėms, tiek švietimo įstaigų vadovams raštu paaiškinti, kaip jiems reikėtų elgtis skaičiuojant pedagogams atlyginimus už pirmąjį šių metų mėnesį.

Sausio 26 d. pasirodė Švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio Tomo Daukanto pasirašytas raštas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų“. Be kitų dalykų, šiame rašte informuojama, kad priimtame teisės akte visiems pedagogams (išskyrus įstaigų vadovus) padidinti (tiesa, labai menkai) minimalūs pareiginės algos koeficientai. Ir nors šis teisės aktas įsigalioja nuo vasario 1 d., tačiau ministerijos kancleris aiškiai pabrėžia, kad didesni koeficientai gali būti taikomi jau nuo 2017 m. sausio 1 d., nes visoms savivaldybėms švietimo ir mokslo ministro įsakymu yra skirtos papildomos lėšos.

 

LŠPS informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!