Švietimo profesinės sąjungos neleido trumpinti atostogų pedagogams

Naujos kadencijos Seimui pusmečiui atidėjus naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo terminą, diskusijos dėl šio dokumento projekto grįžo į Lietuvos Respublikos Trišalę tarybą.

Dabar šioje socialinio dialogo institucijose visos suinteresuotos šalys gali teikti pasiūlymus bei ginti savo interesus. Ne išimtis ir mokytojų interesams atstovaujančios profesinės sąjungos, kurios stebi svarstymus ir aktyviai reiškia savo poziciją. Mokytojų atstovus pasiekė informacija, kad naujosios vyriausybės  vadovo Sauliaus Skvernelio aplinkoje atgimė pasiūlymas dėl visų papildomų ir pailgintų tartis nacionalinėje ar šakos kolektyvinėse sutartyse. Įgyvendinus šį sumanymą, iškiltų grėsmė pedagogams netekti teisės į pailgintas atostogas.

Tokie nuogąstavimai yra labai pagrįsti, nes tiek iki šiol buvusios vyriausybės bei jų švietimo ir mokslo ministrai, tiek ir naujai paskirtieji nedega noru tartis dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Siekdamos užbėgti už akių tokių naujovių entuziastams, trys švietimo profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga – raštu kreipėsi į Trišalę tarybą dėl pailgintų atostogų pedagogams išsaugojimo.

Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostata „kiekvienas žmogus turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas“, aiškinama 49 straipsnio 2 dalies ir 53 straipsnio 1 dalies kontekste, kuri įpareigoja valstybę rūpintis žmonių sveikata, suponuoja įstatymų leidėjo diskreciją nustatyti arba pavesti nustatyti Vyriausybei, kitam teisėkūros subjektui, darbuotojų darbo ir poilsio garantijas, inter alia darbo ir poilsio laiko trukmę; atsižvelgiant į darbo aplinkos ypatumus, kurie gali būti įvairūs ir priklauso nuo veiklos pobūdžio, turi būti nustatyta diferencijuota darbuotojų darbo ir poilsio laiko trukmė.(…) Dėl šios priežasties, kolektyvinės sutartys negali reguliuoti pailgintų atostogų trukmės, o tai turi būti nustatyta įstatymu arba poįstatyminiu teisės aktu“ – rašoma mokytojų atstovų kreipimesi.

Sausio 24 d. vykusio Trišalės Tarybos posėdyje dalyviai, kurie buvo supažindinti su švietimo profesinių nuomone, pritarė išdėstytiems argumentams, todėl diskusija dėl pailgintų atostogų reglamentavimo kolektyvinėse sutartyse nebuvo tęsiama.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!