LGPF įkūrimo 25-mečio minėjimas Šeduvos seniūnijoje

Sausio 20 d., penktadienį, Šeduvos seniūnijoje paminėtas Lietuvos geležininkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) 25-metis.

Renginyje įžanginį žodį tarė LGPF pirmininkas Vilius Ligeika. Jis prisiminė, kaip prieš ketvirtį, sausio 9 d., Vilniuje įvyko steigiamas suvažiavimas, kada buvo įsteigta LGPF, o jos pirmininku išrinktas Remigijus Brazauskas. Pirma kolektyvinė sutartis pasirašyta su AB ,,Lietuvos geležininkeliai“ kovo 20 d. Dabar LGPF atstovauja 30 profesinių sąjungų ir buria apie 4500 narių.

Lietuvos geležininkelininkų profsąjungų federaciją 25-mečio proga pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. Šie palinkėjo ir toliau veiksmingai atstovauti darbuotojų interesams sprendžiant su darbo tvarka  ir socialinėmis problemomis susijusius klausimus.

AB ,,Lietuvos geležininkeliai“ generalinio direktoriaus  pavaduotojas Gerimantas Bakanas, sveikindamas LGPF ir iš regionų dalyvaujančius pirmininkus, palinkėjo ir toliau dirbti principingai. Baigdamas kalbą, G. Bakanas, generalinio direktoriaus vardu, pagerbė daugiau kaip 30 metų bendrovėje išdirbusius darbuotojus. II-ojo laipsnio ženkleliais jis apdovanojo šiuos regionų pirmininkus: Vitą Gailienę, Vitaliją Onelienę, Vitą Rasimavičių; tuo metu III-ojo laipsnio ženkleliais pagerbė Dianą Jonikienę, Sergejų Žurkovą, Vytautą Mackevičių. Jis taip pat įteikė padėkos raštus Arminui Gustaičiui, Egidijui Valmarui, Elenai Bartulienei, Gražinai Semaškai ir Grigorijui Juodagalviui.

Pasveikinimo žodžius taip pat tarė Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Radviliškio AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ infrastūktūrų direkcijos vadovai.

Sveikindamas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas pasveikino prisiminė, kaip daugelis profesinių sąjungų kūrėsi vos Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę. Jis pabrėžė, kad daugelio profesinių sąjungų organizacijų tikslas bendradarbiauti su darbdaviais ieškant kompromisų, kad darbuotojams būtų užtikrinto geros darbo sąlygos mokant jiems orius atlyginimus. A. Černiauskas taip pat įteikė Federacijos regionų pirmininkams padėkos raštus. Juos gavo Elena Krivošienė, Vera Čalkienė, Jolanta Tumienenė ir Ričardas Žemaitis.

Tuo metu Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, sakydamas sveikinimo žodį, prisiminė, kaip bendradarbiaujant dažnai bendrovių lygyje spręstos susidariusios problemos. „Didžiausi šiandienos iššūkiai kyla „Lietuvos geležinkeliuose“ ir dėl to, sprendžiant problemas, reikės ieškoti kompromisų su bendrovės vadovybe siekiant išsaugoti  darbuotojams darbo vietas, o galbūt ir prašyti tarptautinių profesinių sąjungų paramos, privatizuojant bendrovę“, – sake jis.

Sveikinimo žodį tarė ir Maskvos geležininkelininkų federacijos generalinis sekretorius Genadij Kasapalapov: „Visame pasaulyje vyksta globalizacija, mažinama darbo vietų ir privatizuojamos transporto bendrovės. Dėl to turime ieškoti būdų, kaip išsaugoti darbo vietas. Esant reikalui, turime būti pasiruošę tartis su tos šalies Vyriausybėmis dėl bendrovių privatizacijos pasekmių.“

Baigiantis minėjimui, LGPF medaliu ,,Būti žmogumi“ apdovanuoti: buvęs Federacijos pirmininkas Remigijus Brazauskas, Teresė Livit ir Lidija Kiseliova.

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!