Kreipimasis dėl oraus darbo Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos būsimai Vyriausybei ir Parlamentui

 

Kreipimasis dėl oraus darbo Lietuvoje

 

Šiaurės ir Baltijos šalių profesinės sąjungos labai susirūpinusios dėl Lietuvos naujo socialinio modelio paketo, ypač dėl naujojo Darbo kodekso, kuris įsigalios nuo 2017 m. sausio mėnesio.

Naujasis Darbo kodeksas savo dabartine forma smarkiai pablogins pagrindines darbuotojų teises ir sąlygas Lietuvoje, nustatomas kolektyviniuose susitarimuose ir darbo sutartyse, taip pat sąlygas profesinėms sąjungoms ir pakenks socialiniam dialogui.

Naujasis darbo kodeksas neigiamai paveiks darbo sąlygas daugelyje sričių, susijusių su darbo valandomis ir nuostatomis, įvedant nulio valandų darbo sutartis ir nevienodai traktuojant skirtingų kategorijų darbuotojus. Naujas darbo įstatymas taip pat riboja ir silpnina profesinių sąjungų teises bei jų vaidmenį, privalomai sukuriant įmonėse darbo tarybas, kurioms yra perduodamos profesinių sąjungų funkcijos. Be to, naujasis Darbo kodeksas menkina Trišalės tarybos, įkurtos 1995 metais pagal TDO rekomendacijas, vaidmenį. Tai nėra priimtina.

Kodeksas akivaizdžiai pažeidžia TDO 87 ir 98 konvencijas dėl asociacijų laisvės ir dėl teisės jungtis į organizacijas bei vesti kolektyvines derybas, taip pat Europos socialinę chartiją ir Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Šiaurės ir Baltijos šalių profesinės sąjungos reikalauja, kad Lietuvos darbo kodeksas nedelsiant būtų pakeistas po parlamento rinkimų taip, kad atitiktų tarptautiniams standartams, numatytiems TDO konvencijose, kurias Lietuva pasirašė 1994 metais. Kodeksas jokiu būdu neturi paminti žmogaus teisių darbe.

Be to, reikalaujame, kad Lietuvos darbo kodeksas, būtų iš naujo reformuotas taip, kad užtikrintų orų darbą visiems ir gerą socialinę apsaugą Lietuvoje. Mes taip pat norime pabrėžti, kad socialinio modelio plėtra Lietuvoje turėtų visiems užtikrinti sąžiningas socialines sąlygas.

 

Kreipimasis PDF formatu:

appeal-for-decent-work-in-lithuania

 

Daugiau informacijos apie Taline vykusią Oraus darbo konferenciją rasite čia.