A. Černiauskas: „Gerbiami verslininkai, negražu savo interesus ginti melu”

Vos tik profesinės sąjungos viešai paskelbė kreipimąsį į prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl naujojo Darbo kodekso, tai padaryti suskubo ir kelios verslo asocijuotos struktūros su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi priešakyje.

Apmaudu, kad viešame kreipimesi V. Sutkus ir jo kolegos naudoja klaidinančią informaciją. Pavyzdžiui, viename dienraštyje užsakytame viso puslapio pareiškime jie teigia, kad po ilgų svarstymų Seimo komitetuose buvo panaikinta suminė darbo apskaita ir net „de facto įtvirtinta privaloma narystė profesinėse sąjungose”.

Tai – visiškas melas. Iš Seimo komitetų išėjusiame Darbo kodekso projekte liko vidutinė 48 valandų suminė darbo laiko apskaita per trijų mėnesių apskaitinį laikotarpį ir nebuvo jokios kalbos apie privalomą narystę profesinėse sąjungose. Daugiau klaidingos informacijos neminėsiu – šios dvi detalės gerai parodo šios verslo struktūros darbo principus.

Gal tai yra sutapimas, bet būtent gerbiamo V. Sutkaus vadovaujama Lietuvos verslo konfederacija buvo pagrindinis profesinių sąjungų oponentas kovojant dėl darbuotojų teisių. Dirbant Trišalėje taryboje su Lietuvos pramoninkų konfederacija ir net su labai aktyviu Investuotojų forumu buvo diskutuojama, ginčijamasi, bet dirbta ieškant kompromisų. Darbas buvo sunkus, bet konstruktyvus.

Visiškai kitą darbo pobūdį taiko V. Sutkus. Tikiuosi, kad jis, kaip darbdavys, atsakingiau bendrauja su darbuotojais. Juk ginti savo teises meluojant yra ne tik negarbinga, bet ir pavojinga. Juk yla anksčiau ar vėliau išlįs iš maišo.

Verslininkai net paryškino sakinį, jog „Darbo kodekso redakcija, kuriai pritarė Seimas, yra ilgų ir sunkių derybų, kompromisų bei svarstymų rezultatas”. Deja, tai, kam pritarė Seimas, yra būtent sunkaus darbo ignoravimas. Tai gerai matyti net ir iš kai kurių Seimo narių pasisakymų. Tų Seimo narių, kurie tikrai dirbo komitetuose ir mėgino suderinti skirtingus interesus. Seimas tiesiog spjovė į sutartus pakeitimus ir buldozeriu patvirtino tai, ko labiausiai norėjo premjeras Algirdas Butkevičius.

Esame dėkingi prezidentei Daliai Grybauskaitei už tai, kad ji vetavo įstatymą ir atreipė dėmesį į 22 taisytinas vietas. Tikiuosi, kad Seimas pažvelgs blaiviai į prezidentės iniciatyvą ir šį kartą elgsis racionaliai bei konstruktyviai, nepamins darbuotojų teisių.

Kitą savaitę taip pat kuo aktyviau ginsime mūsų visų teises turėti tokį Darbo kodeksą, kuris leistų jaustis normaliais darbuotojais, o ne „žmogiškaisiais resursais”.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!