LPSK Kauno regioninio centro konferencijoje išrinktas pirmininkas ir revizorius

Gegužės 28 dieną LPSK Kauno regioninio centro rinkiminėje ataskaitinėje konferencijoje vyko centro pirmininko bei revizoriaus rinkimai. Balsų dauguma 3 metų kadencijai išrinkta Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, kuri savo kalboje paminėjo, kad tik komandinis darbas galės sustiprinti Kauno regioninio centro darbą atstovaujant darbuotojų interesams. Vadovaujantis įstatų punktu Kauno regininio centro pirmininkė patvirtinta ir LPSK Tarybos nare, kuri turės balso teisę Tarybos posėdžiuose.

Konferencijoje pristatytos ir delegatų teigiamai įvertintos LPSK Kauno regioninio centro ataskaita bei kontrolės komisijos ataskaita už 2012-2016 metus.

Taip pat vyko LPSK įstatų projekto naujos redakcijos svarstymas. Numatyta atsisakyti pirmininko pavaduotojų, sekretoriaus ir valdybos pareigybių, o Kauno regioninio centro Tarybos posėdžiai vyktų kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį.

Konferencijos delegatai pritarė organizuojam mitingui birželio 16 d. prie Seimo svarstatant ir priimant Seimo nariams socialinio modelio projektą. Nutarta  iki birželio 2 d. pateikti norinčių dalyvauti mitinge dalyvių sąrašus Kauno regioninio centro pirmininkei. Pirmas Kauno regionio centro Tarybos posėdis įvyks birželio 2 d. 17.00 val.

LPSK Kauno regioninio centro rinkiminėje konferencijoje dalyvavo 9 iš 14 delegatų.

Konferencijos dalyviai: Kauno miškų urėdijos pirmininkas Ramūnas Narbutas, Kauno profesinės sąjungos „Draugystė“ pirmininkas Andrius Mickus, Kauno švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienimo pirmininkė Aušra Papirtienė, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Jovita Jančiauskienė, UAB „Kintron“ profesinės sąjungos pirmininkas Sigitas Tamošaitis, Lietuvos Baldininkų profesinės sąjungos pirmininkas Zigmas Jančiauskas, AB „YT Kausta“ profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Ruzgas, Lietuvos metalistų profesinės sąjungos pirmininkė Sigutė Prekevičienė, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Kauno regiono pirmininkė Rūta Lapajeva.

096 101 107

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!