Radviliškio regiono profesinių sąjungų centras inicijavo socialinę konferenciją „Socialiai ir politiškai atsakingas požiūris į skurdą ir socialinę nelygybę“

Platono iškeltą idėją apie socialinio teisingumo svarbą, romėnai perfrazavo į plačiai paplitusį posakį: Justitia est fundamentum regnorum (teisingumas yra vertybių pagrindas). Tai tas pagrindas ant kurio buvo ir bus statomas socialinis stabilumas ir žmoniškumas. Teisingumas įprasmina visą socialinį procesą, sąmoningą žmonių veiklą. Adekvatus socialinis teisingumas turi būti pajėgus palaikyti visuomenėje ilgalaikį individų bendradarbiavimą, socialinių struktūrų stabilumą, skatinti socialinę ir ekonominę pažangą.

Šios socialinės konferencijos esminis tikslas buvo pristatyti Radviliškio krašto bendruomenei šalies politines iniciatyvas, socialinės pagalbos galimybes bei Radviliškio regiono socialinę situaciją, išgryninti žmonių lūkesčius, parodyti skaudžias socialines problemas, galbūt net jų sprendimo būdus.

Gegužės 18 d. socialinėje konferencijoje savo įžvalgomis bei praktine patirtimi dalinosi, skaitė pranešimus savo srities profesionalai, kurie turi tiesiogines sąsajas su socialinėmis problemomis, turi galimybių ieškoti sprendimo būdų bei jas spręsti. Radviliškio rajono žmonės išgirdo septynis prasmingus pranešimus. Pranešimą „Socialiai ir politiškai atsakingas požiūris į skurdą“ pristatė Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Laisvūnas Bartkevičius. Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos  pirmininkė Regina Dapšytė skaitė pranešimą tema „Skurdo ir socialinės nelygybės pasekmės ir jų šalinimo galimybės“. Pranešimą apie „Socialinę situaciją Radviliškio rajone” pristatė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius  Brazys. Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriaus vyr. specialistė Ruslana Veitienė kalbėjo apie „Situaciją darbo rinkoje 2016 m. Radviliškio raj. bei Šiaulių apskrityje”. Konferencijos pranešėjas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Sidabaravo seniūnijos seniūnas Vidmantas Blužas prasmingai ir atvirai kalbėjo apie „Socialinės atskirties politikos įgyvendinimą kaimo seniūnijose“. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė skaitė informatyvų ir aktualų pranešimą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės gerovės užtikrinimas“. Pranešimą „Socialinės rizikos šeimos Šaukoto seniūnijoje: situacijos analizė“ išradingai vizualiai pateikė  pranešėja  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė Šaukoto seniūnijoje Lina Pužaitienė.

Konferencijos metu vyko aktyvi diskusija bei konferencijos dalyvių buvo užduodami klausimai, kurie  buvo susieti su žmonių asmeninais socialiniais skauduliais ir poreikiais. Į konferenciją sugūžėjo virš aštuoniasdešimt konferencijos klausytojų ir svečių iš įvairių Radviliškio krašto vietovių ir atstovavo profesinių sąjungų narius, socialinę sritį, mediciną, pensininkus, švietimą, neįgaliuosius, policiją, savivaldybės administracijos atstovus, bedarbius, dalyvavo visų seniūnijų seniūnai ir kt. seniūnijų darbuotojai, geležinkeliečiai, miškininkai ir kt.

Konferencijoje dalyvavo Radviliškio rajono vadovai mero pavaduotojas Kazimieras Augulis,  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Justė Venckutė, Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos narys, švietimo, kultūros, sporto komiteto pirmininkas
Jonas Pravilonis bei Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos narė, Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto narė Skaidra Dišlė. Mero pavaduotojas pasveikino visus konferencijos dalyvius, palinkėjo būti aktyviais konferencijos dalyviais, pasidalinti savo rūpesčiais, problemomis. Į socialinį renginį atvyko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos  Šiaulių skyrius vadovas Leonas Strazdauskas.

Konferencijai suteikė paramą, palaikė iniciatyvą Radviliškio rajono savivaldybės administracija, IĮ „Santovita“ vadovas Pranas Balckus, UAB „Radviliškio autocentro“ vadovas Vaidas Stasiukynas.

Gyvendamas skurde, kovodamas su skurdu, žmogus patiria įvairiausių sunkumų: nuo pinigų stygiaus maistui ar drabužiams iki bėdų dėl vargano būsto ar net benamystės. Skurdas ir socialinė nelygybė gerokai sumažina gyvenimo būdo pasirinkimo galimybes, kurios skatina socialinės atskirties priežastis.

Anot J. Žagrakalio „Mums privalo rūpėti ne vien daugumos reikalai, bet teisingai turi būti sprendžiami visų reikalai“.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!