ES darbo teisės ekspertai Vilniuje svarstė Lietuvos darbo ir socialinių santykių problemas

Kovo 17-18 dienomis  Vilniuje vykusios tarptautinės Europos Sąjungos darbo teisės ekspertų tinklo (SEEurope) konferencijos metu mokslininkai iš 18 ES universitetų buvo supažindinti su Lietuvos socialinio modelio projektu bei jo keliamomis grėsmėmis. Pranešimus pristatė Lietuvos darbo teisės specialistai.

Advokatas dr. Nerijus Kasiliauskas nagrinėjo profesinių sąjungų vietą atstovaujant darbuotojus bei siūlomus pakeitimus kolektyvinių derybų sistemoje. Pasak jo, ypač svarbu atkreipti dėmesį į norą ženkliai sumažinti profesinių sąjungų garantijas – iš jų norima atimti teisę į informavimą ir konsultavimą ir t.t. Net saugumo darbe klausimus norima atriboti nuo profesinių sąjungų.

Darbo kodekso (DK) projekte siūloma darbdavio iniciatyva privalomai steigti darbo tarybas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kuriose dirba daugiau negu 20 darbuotojų. Pranešėjas abejojo, ar pakaks kompetencijos darbo tarybų atstovams ginčyti darbdavio sprendimus, kreiptis į teismą ir pan. Tikėtina, kad darbuotojų atstovavimas žymiai susilpnės.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas palygino dabartiniame DK bei naujajame DK projekte įrašytas darbuotojų atleidimo priežastis, sąlygas bei garantijas.

Taip pat buvo aptarti pasikeitimai sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus, pristatyta teigiama patirtis sprendžiant individualius darbo ginčus per darbo ginčų komisijas. Trūkumu įvardinta nešališkumo ir kompetencijos stoka, nors pats sprendimo būdas įvertintas teigiamai, nes bylų teismuose sparčiai mažėja.

Vilniaus universiteto dėstytojai Beata Martišienė, Martynas Austys bei Inga Klimašauskienė pristatė numanomas problemas taikant lanksčias užimtumo formas, darbo ir šeimos suderinamumo bei lankstaus darbo laiko galimybes.

Siekiant, kad tarptautiniai ekspertai geriau susipažintų su situacija regione, buvo pristatyti Latvijos darbo teisės ekspertės Sigitos Kravale bei Suomijos ekspertės Marios Jauhainen pranešimai apie pasikeitimus, reguliuojant darbuotojų teises bei darbo sąlygas šalyje.

Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) atstovė Isabelle Schoemann pažymėjo, kad profesinėms sąjungoms svarbu surasti tinkamus ir subalansuotus  argumentus pasinaudojant TDO, ETUC ir kt. šaltiniais. Darbo santykiai kaip sistema veikia tik tada, kai dalyvauja trys šalys – valstybė, darbdaviai ir profesinės sąjungos. Ekspertė atkreipė dėmesį, kad nuo 2009 m. krizės ETUI mato “madingas” tas pačias liberalias ES darbo santykių reguliavimo tendencijas. Jaučiamas didelis Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo, Europos centrinio banko spaudimas, tačiau rezultatų po tokių reformų nėra nė vienoje šalyje, naujų darbo vietų neatsiranda. Tą patvirtino ir Vengrijos ekspertas, nes ten panašios reformos įvyko prieš kelerius metus.

SEEurope tinklo dalyviai paragino profesines sąjungas būti kritiškomis, mąstyti nestandartiškai, panaudoti ne tik teisines, bet ir kitas galimybes atstovaujant darbuotojų interesams.

20160318_091739 20160318_091745

LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!