Darbo kodekso projekte – stiprinamos darbuotojų teisės (4 dalis)

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) dėka Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, svarstydamas naujojo Darbo kodekso (DK) projektą, apsaugojo dirbančiuosius, kurie negalės būti atleisti, atsisakę dirbti už sumažintą atlyginimą. Supažindiname su dar 5 dirbantiesiems aktualiais sprendimais, priimtais komitete:

1. DK projektas papildytas punktu, kad kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos bus aiškinamos darbuotojo naudai.

2. Darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį.

3. Darbuotojams, ilgą laiką išdirbusiems vienoje darbovietėje, išliks papildomos atostogos už stažą. Jų skyrimo tvarką nustatytų Vyriausybė, o ne darbdavių ir darbuotojų pasirašytos kolektyvinės sutartys, kaip buvo nuspręsta anksčiau.

4. Nutarta, jog kiekvienoje įmonėje, kurioje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, privalo būti sukurta darbo apmokėjimo sistema – taip darbuotojai turės didesnę motyvaciją dirbti ir siekti profesinių aukštumų.

5. Komitetas pritarė siūlymui, jog už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse.

LPSK pirmininko Artūro Černiausko teigimu, Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai patys pastebėjo, jog per didelis liberalumas gali nuvesti į anarchiją.

„Darbo santykiuose yra būtinas balansas – visi supranta, jog šio kodekso liberalizavimas, neapsaugant dirbančiųjų teisių, stipriai neigiamai paveiktų darbo santykius“, – teigė A. Černiauskas.

Naujasis Darbo kodekso projektas Seime užregistruotas 2015 m. birželio 12 d. Jį sudaro 264 straipsniai. LPSK dalyvavo visuose projekto svarstymuose, atstovaudama dirbančiųjų interesus. Profesinės sąjungos ir toliau aktyviai palaikys darbuotojų poziciją svarstant DK projektą Seime.

Kitus DK projekto svarstymuose iškovotus pasiekimus galite rasti čia:

Pirma dalis

Antra dalis

Trečia dalis

LPSK informacija