Panevėžyje vyko seminaras, skirtas aptarti darbuotojų santykius sveikatos ir saugos srityje

Vasario 9 d. Panevėžio m. savivaldybės salėje, Panevėžio profesinių sąjungų koordinacinė taryba Panevėžio profesinių sąjungų pirmininkams, komitetų nariams organizavo seminarą – ,,Darbdavių ir darbuotojų santykiai saugos ir sveikatos srityje. Gerosios praktikos pavyzdžiai“.

Seminarą vedė Panevėžio VDI skyriaus vedėjas – vyr. darbo inspektorius Rimantas Trota, skyriaus vedėjo pavaduotojas– vyr. darbo inspektorius Vaidas Pauliukas ir teisininkas Rimas Truncė, kuris atsakinėjo į dalyvių rūpimus teisinius klausimus. Buvo aptarti nelaimingų atsitikimų darbe aspektai, darbo sąlygų, darbo sutarčių, darbo užmokesčio, instruktavimo, informavimo – konsultavimo bei kiti klausimai.

Seminaro dalyviai atsakinėjo į VDI atstovų pateiktus klausimus, pasidalijo savo atstovaujamų organizacijų gerąja patirtimi. Seminaras vyko Užgavėnių vakarą, tad nebuvo pamirštos lietuvių liaudies tradicijos – dalyviai vaišinti mėliniais blynais.