Lenkijos „Profesinių sąjungų forumo“ vadovo žūtis

Lenkijos profesinių sąjungų konfederacijos „Profesinių sąjungų forumas“ (FZZ) Prezidiumas su dideliu liūdesiu informuoja apie tragišką pirmininko Tadeusz Chwałka žūtį.

Jis žuvo automobilio avarijoje lapkričio 11 d., grįždamas į savo namus Żory po Nepriklausomybės dienos minėjimo renginio Varšuvoje, į kurį buvo nuvykęs Lenkijos Respublikos Prezidento Andrzej Duda kvietimu.

 

Tadeusz Chwałka

Trumpa biografija

Tadeusz Chwałka gimė 1953 Rybniko mieste, Lenkijos Silezijos regione.

Pirmiausia jis dirbo kasyklose gelbėtoju, vėliau baigė Silezijos universitetą Katovicuose.

1974 – 2006 m. jis dirbo anglies kompanijoje Katovicuose.

Jis buvo socialiai aktyvus daugiau nei 20 metų. 2002 metais jis buvo vienu FZZ įkūrėjų. Dvi kadencijas buvo pirmininko pavaduotojas, po to tapo pirmininku. Nuo 2003 jis buvo Trišalės komisijos socialiniams ir ekonominiams reikalams narys ir kurį laiką – jos pirmininko pavaduotojas. Jo darbo sritys buvo – užimtumas, darbo rinka ir socialinė apsauga. Jis labai palaikė ir skatino socialinį dialogą Lenkijos ir Europos Sąjungos lygiu, gynė darbuotojų teises ir aktyviai dalyvavo kampanijose dėl Darbo kodekso pakeitimų.

2000 – 2002 m. jis buvo Regioninės užimtumo tarybos Katovicuose narys.

2004 – 2005 m. jis bendrai vadovavo Apvaliam socialinio dialogo stalui dėl Europos integracijos Ekonomikos ir užimtumo ministerijoje.

2004 – 2010 m. jis buvo Aukščiausios užimtumo tarybos narys.

Paskutiniu metu jis buvo labai aktyviai įsitraukęs į socialinio dialogo atgaivinimą Lenkijoje ir Socialinio dialogo tarybos kūrimą.

2014 metų gegužę Tadeusz Chwałka buvo perrinktas Lenkijos profesinių sąjungų forumo FZZ pirmininku.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija reiškia užuojautą žuvusiojo kolegoms ir artimiesiems.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!