Trišalėje taryboje Vyriausybė linkusi pritarti modelio kūrėjams

Spalio 27 d. LR Trišalės tarybos (TT) posėdyje buvo kalbamasi dėl minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) didinimo perspektyvų, pateikti socialinių partnerių siūlymai dėl socialinio modelio dalių „Socialinis draudimas“ ir „Užimtumas“ teisės aktų projektų, aptarti Darbo biržos aktyvaus įdarbinimo priemonės „Įdarbinimas pasiekiant konkrečiam darbdaviui reikalingą kvalifikaciją“ sukūrimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos ir gaisrinės saugos (DSS) žinių pripažinimo klausimai.

Posėdžio metu bendru socialinių partnerių sutarimu pritarta 350 eurų MMA bei 2,13 eurų minimaliam valandinio atlygio didinimui. Susitarta ir dėl maksimalios nedarbo išmokos ribojimo vidutiniu bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydžio, galiojusio už praeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

Vis dėlto dėl kai kurių klausimų socialinių partnerių nuomonės išsiskyrė. Šįkart bendros pozicijos besilaikantiems darbdavių ir profesinių sąjungų atstovams nepritarė Vyriausybė.

Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai pasisakė už tai, kad nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ir iš jo turi būti pripažinti draudiminiais įvykiais, taip kaip yra dabar, o darbuotojui  žuvus darbe nustatyti 60 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių vienkartinę draudimo išmoką.

Tačiau Vyriausybė pritarė socialinio modelio rengėjų nuostatomis, pagal kurias nelaimingas atsitikimas pakeliui į / iš darbo būtų laikomas įvykis (įskaitant eismo įvykį) darbuotojui vykstant į / iš darbo darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbo ir gyvenamosios vietos ar kitos darbovietės, tik kai organizuotai vykstama darbdavio transportu. O darbuotojui mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos, kiekvienam mirusiojo šeimos nariui išmokėti vienkartinę draudimo išmoką, kuri būtų ribojama 5 VDU dydžiais.

 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!