Steigiamoji XV Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sesija

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra patariamasis organas. Tai – unikalus konsultacijų, dialogo ir bendrų paieškų forumas, kuriame dalyvauja visų organizuotų pilietinės visuomenės sektorių atstovi, įskaitant darbdavius, profesines sąjungas, profesines ar bendruomenines asociacijas, jaunimo, moterų, vartotojų, aplinkosaugos ir kitas organizacijas. EESRK skatina kurti demokratiškesnę visuomenę, kurios gyvenime dalyvautų kuo daugiau piliečių iš įvairiausių sluoksnių.

EESRK

  • konsultuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Europos Komisiją,
  • užtikrina, kad Briuselyje būtų išgirstas pilietinės visuomenės organizacijų balsas ir informuoja apie ES teisės aktų poveikį ES piliečių gyvenimui,
  • remia ir stiprina pilietinę visuomenę Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Daugelyje Sutartyse numatytų sričių Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija konsultuojasi su komitetu. Kai ES teisės aktų leidėjai nori sužinoti pilietinės visuomenės požiūrį į tam tikrą problemą, jie kreipiasi į komitetą, kad jis parengtų tiriamąją nuomonę arba informacinius pranešimus. EESRK kasmet pateikia apie 170 nuomonių, iš EESRK turi 353 narius iš 28 Europos valstybių. Jų nariai yra daug žinių ir patirties turintys įvairių visuomenės grupių bei profesijų atstovai. kurių apie 15 % savo iniciatyva Komitete nariai pasiskirstę į tris grupes: darbdavių, darbuotojų ir įvairių interesų.

EESRK nuolat palaiko ryšius su Europos Sąjungos regioninėmis ir nacionalinėmis ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis. Daugiau ir nuolat kintančios informacijos galite rasti http://www.eesc.europa.eu

DSC_4273 2015_09_03_Group_II_extra meeting_020 2015_10_06_511th_Plenary_Session_174 DSC_3828 DSC_42602015_10_06_511th_Plenary_Session_164
Šioje pirmoje sesijoje buvo priimtos nuomonės bei informaciniai pranešimai.

Jei Jus ši informacija sudomino, kreipkitės į mane ir aš pateiksiu šią informaciją kiekvienam asmeniškai:

  • Informacinis pranešimas dėl  „Moterų padėties Europoje ir Viduržemio jūros regione“ (pranešėja Grace Attard).
  • Informacinis pranešimas dėl Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) vaidmens perėjimo prie demokratijos procese – Tuniso atvejis“ (pranešėja Mladi Sharma).
  • Nuomonės projektas dėl „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus.
  • Nuomonės projektas dėl „Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr1303/2013, kuriuo nustatomos Europos Regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Europos sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtraiir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos“ (pranešjas Carmelo Cedrone).
  • Nuomonė dėl „Komisijos komunikatp Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos Sąjungos Alpių regiono strategijos“ (pranešėjas Stefano Palmieri).
  • Nuomonė dėl „Energetikos – Vakarų Balkanų vystymosi ir aktyvesnio stojimo į ES proceso veiksnio“ (pranešėjas Pierre-Jean Coulon).
  • Nuomonė dėl „Tęstinio profesinio rengimo ir mokymo kaimo vietovėse“ (pranešėjai Brendan Burns ir Pavel Trantina).

 

Irena Petraitienė

LPSK atstovė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!