Profesinių sąjungų atstovės diskutavo lygių galimybių tema

Rugsėjo 21 d. ITUC (Pasaulio profesinių sąjungų konfederacija) ir PERC (Visos Europos regioninė taryba) kartu su Frydricho Eberto fondu organizavo seminarą Vilniuje apie moterų įtraukimą į „teisingos“ ekonomikos procesus.

 Seminarą vedė ITUC Lygių galimybių departamento direktorė Chidi King, taip pat dalyvavo PERC Moterų komiteto atstovė Brigitta Zsure ir Lietuvos profesinių sąjungų centrų atstovės.

Seminare buvo aptarta lyčių lygybės prioritetai, oraus darbo moterims svarba ir galimybės bei būdai tam pasiekti.

Mira Banerjee, Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) atstovė, pristatė instituto veiklą. Lietuvoje įsikūrusiame institute dirba apie 50 darbuotojų iš 6 Europos valstybių.

 Vėliau buvo dirbama grupėse, dalijamasi patirtimi apie socialinės priežiūros galimybes, darbo ir gyvenimo balansą, draugišką šeimai darbo vietą bei tinkamą atlyginimą už darbą socialinės srities darbuotojams.

Su instituto veikla plačiau galima susipažinti www.eige.europa.eu. Be to, galima rasti statistinės medžiagos apie įvairias Europos valstybes lygių galimybių srityje, kadangi viena iš šio instituto veiklos sričių – duomenų rinkimas bei tyrimai pasirinkta tema. Šiuo metu pirmininkaujantis Liuksemburgas pasirinko pagrindinę temą „Moteris ir skurdas“. Kitais metais pirmininkaus Nyderlandai, kurie dirbs tema „Moterų dalyvavimas sprendimų priėmime“.

 

Janina Matuizienė

LPSK generalinė sekretorė