Pasiūlytas kandidatas į Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus postą

46 metų ETUC konfederacijos sekretorius Luca Visentini vykdančiojo komiteto posėdyje išrinktas-pasiūlytas Europos profsąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pareigoms. Galutinis sprendimas bus priimtas spalio mėnesį vyksiančiame ETUC kongrese Paryžiuje.

Luca Visentini yra italas, nuo 1989 m. buvo Italijos profesinių sąjungų UIL narys ir dirbo UIL vietiniame, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, taip pat ėjo generalinio sekretoriaus pareigas UIL administraciniame regione šalies šiaurės rytuose.

Jis yra keturių poezijos ir prozos knygų autorius.

„Tai didelė garbė ir didelė atsakomybė būti siūlomam Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pareigoms, – sakė Luca Visentini. – Mūsų prioritetu turėtų būti siekis  užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų skaičių, esminis ES ekonominės politikos keitimas, įskaitant griežtos taupymo politikos nutraukimą. Mums reikalinga stipri ir atnaujinta  Europos profesinių sąjungų konfederacija“.

 Jei ETUC kongrese Luca Visentini bus išrinktas siūlomai pozicijai, jis savo pareigas pradės eiti Briuselyje 2015 metų spalio mėnesį. Kongrese taip pat bus išrinkti du vicekancleriai ir keturi konfederacijos sekretoriai.

 Europos profesinių sąjungų konfederacija buvo įkurta 1973 metais. Šiuo metu į jos sudėtį įeina 88 nacionalinių profesinių sąjungų konfederacijos 37 šalyse ir 10 Europos profesinių sąjungų federacijų.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos kongresas vyks  rugsėjo 29 – spalio 2 dienomis Paryžiuje. Tiksli balsavimo data dar nėra patvirtinta.

 

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!