Darbuotojų komandiravimas: problematika, praktika, perspektyvos

Vasario 19-20 d. LR Seimo Konstitucijos salėje vyko tarptautinė konferencija “Darbuotojų komandiravimas: problematika, praktika, perspektyvos”.

Pranešimus skaitė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos darbo inspekcijų atstovai.

Konferencijos metu buvo koncentruojamasi į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo srityje bei šios direktyvos vykdymo užtikrinimo direktyvą 2014/67/ES.

Sveikinimo kalboje Seimo narys A. Sysas teigė, kad jis asmeniškai apie įstatymo dėl komandiruojamų darbuotojų pažeidimus ar netinkamą jo įgyvendinimą negirdėjo, tačiau konferencijos diskusijose išryškėjo, kad Lietuva, kaip ir kitos valstybės, susiduria su problemomis, kylančiomis darbuotojų komandiravimo srityje, o ypač transporto ir statybų sektoriuose.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė savo pranešime apie 2014/67/ES direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę eigą ir iššūkius išryškino direktyvos nuostatą, kad ji turi būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2016 m. birželio 18 d. ir pateikė schemą, kaip tai bus padaryta. Joje matyti, kad direktyvos 96/71/EB, LR garantijų komandiruojamiems darbuotojams įstatymas ir direktyva 2014/71/ES bus integruoti į ruošiamą LR darbo kodekso projektą.

Darbo inspekcijų atstovai daug kalbėjo apieEuropos Sąjungoje nuo 2011 m. veikiančią IMI (angl. The Internal Market Information System) sistemą, kuri padeda ES valstybėms narėms greičiau perduoti informaciją apie jų teritorijoje esančius komandiruojamus darbuotojus. Tačiau specialistai išryškino ir sistemos trūkumus: lėtą informacijos perdavimą, gautų dokumentų kalbą (jie dažniausiai pateikiami nacionaline teikiančios šalies kalba), sunku gauti informaciją šalies viduje ir nustatyti darbdavį ir kt.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) poziciją dėl direktyvų 96/67/EB ir 2014/71/ES pristatė konferencijos viešnia, ETUC konfederacijos sekretorė Veronica Nilsson. Savo kalboje ji įvardino problematiškiausias direktyvų vietas, daugiau dėmesio skyrė direktyvai 2014/71/ES.

Konferenciją baigė filmas „Komandiruojamų darbuotojų garantijos“ ir bendra diskusija.

 

LPSK teisininkė Evelina Šilinytė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!