Trišalėje taryboje aptartos Šiauliams svarbios problemos

Šiaulių miesto savivaldybėje vyko trišalės tarybos posėdis. Posėdžio metu Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas pristatė pranešimą apie situaciją Šiaulių darbo rinkoje.

„Galime pasidžiaugti, kad Šiaulių miestas pirmauja kaip mažiausią nedarbo lygį turintis miestas. Registruoti bedarbiai sudarė 9,4 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. 2015 m. sausio 1 d. buvo įregistruoti 16438 bedarbiai, 4578 mažiau nei prieš metus. Pastebima tendencija, kad šis skaičius kiekvienais metais mažėja“, – sakė R. Domarkas.

Šiaulių teritorinės darbo biržos vadovas taip pat pažymėjo, kad per metus registruotas nedarbas sumažėjo 2,5 proc., daugiau žmonių įsigijo ir pradėjo dirbti pagal verslo liudijimus. Vis dėlto, kaip jautriausią darbo rinkoje amžiaus grupę taryba įvardijo jaunimą iki 25 metų. Posėdžio metu buvo keliami klausimai, kodėl jaunimui sunku rasti vietą darbo rinkoje ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad jaunimo nedarbo rodikliai pagerėtų. R. Domarkas pasakojo apie projektus, skirtus jaunimo įsidarbinimo galimybių gerinimui. Miesto meras Justinas Sartauskas siūlė sudaryti specialią darbo grupę, kuri organizuotai spręstų šį klausimą. Tarybos nariams nuostabą kėlė tai, jog darbo pasiūla yra didesnė už paklausą, todėl pagrindiniais prioritetais ateityje trišalės tarybos pirmininkas Rimgaudas Mickus įvardijo būtinybę mažinti gaunančiųjų pašalpas skaičių ir jaunų žmonių įtraukimą į darbo rinką.

Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė pristatė  situaciją Šiaulių miesto ikimokyklinėse įstaigose. „Nors šiandien laisvų vietų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose neturime, tačiau situacija Šiaulių mieste nėra bloga. Veikia elektroninė sistema, kiekvieną penktadienį gauname informaciją iš priešmokyklinių ir ikimokyklinių įstaigų apie pasikeitusią situaciją“.

Taryboje taip pat svarstytas klausimas dėl papildomų grupių atidarymo. „Mieste yra patalpų, kurias reikėtų įrengti, lėšos būtų skiriamos iš privatizavimo fondo, planuojama, kad būtų galimas 2–3 naujų grupių atidarymas“ – ateities planais dalijosi meras J. Sartauskas.

Taip pat V. Damskienė užsiminė apie planuojamą naują tvarką švietimo sistemoje. Pasak, jos, rengiama įstatymo pataisa, kuri įteisins visuotinį priešmokyklinį ugdymą, kuris šiandien yra neprivalomas.

Tarybos posėdžio pabaigoje už produktyvų darbą kolegos dėkojo paskutinį kartą tarybai  pirmininkavusiam Rimgaudui Mickui. Šiuos metus pagal sutartą rotaciją trišalei tarybai vadovaus Savivaldybės atstovas.

Šiaulių m. savivaldybės Viešųjų ryšių skyriaus informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!