Susitikimas su Europos Komisijos atstovais

2015 m. sausio 26-28 d. su reguliaria misija Lietuvoje lankosi Europos Komisijos generalinių direktoratų atstovai.

Misija organizuojama Europos semestro kontekste.  Jos tikslas – įvertinti, kaip Lietuva įgyvendina Europos Komisijos rekomendacijas.

Pirmas susitikimas sausio 26 d. vyko Europos Komisijos atstovybėje Vilniuje su Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų atstovais. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai atstovavo:

– Gražina Gruzdienė, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė ir EESC narė.

– Juozas Neverauskas, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas.

Susitikimo metu aptartas profesinių sąjungų požiūris į Socialinio modelio kontekste rengiamus Darbo kodekso, socialinio draudimo bei užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimus. Profesinių sąjungų atstovai atkreipė dėmesį, kad modelio dokumentai pradėti ruošti be jokių konsultacijų nei su darbuotojų, nei su darbdavių atstovais.  Jie buvo pristatomi fragmentiškai, nepateikiant visų modelio dokumentų.

Aptartos darbo užmokesčio politikos, socialinio dialogo, darbo saugos ir sveikatos, sektorinių kolektyvinių sutarčių problemos, mokesčių politika. Profesinių sąjungų atstovai pristatė savo anksčiau teiktus siūlymus valdžios atstovams.

Tikimės, kad susitikimas padės Europos Komisijos atstovams geriau suprasti Lietuvos socialinių partnerių matomas problemas bei darbuotojų lūkesčius.

Vėliau EK atstovai susitiks su valstybės institucijų bei darbdavių organizacijų atstovais.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!