Ataskaita dėl standartizacijos tarybos veiklos

Nuo LPSK esu deleguota į Standartizacijos tarybą prie Lietuvos standartizacijos departamento. Pora metų jokie posėdžiai nevyko, pasikeitus vadovybei, 2014-09-23 įvyko posėdis, kurio metu buvo pristatytos departamento veiklos kryptys ir prioritetai, pagrindiniai įvykiai bei struktūriniai pokyčiai, vartotojų komisijos pakeitimai ir vartotojų atstovavimo finansavimo tvarka.

Pranešimai pridedami.

Tam, kam aktualu, džiugi žinia ta, kad 2015 m. bus įdiegta jau ir Lietuvoje elektroninio standarto biblioteka, kas atpigins visų standartų vartojimą ir tikėtina jų diegimą.

Estijoje ir Latvijoje jau 75 procentai visų standartų platinami „e-standarto“ pagalba

 

1. LSD 2014 m.  įvykiai.

2. LSD kryptys ir prioritetai.

3. LSD vartotojai.

 
Aldona Baublytė
LSADPS pirmininkė

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!