Tarptautinė konferencija: „Kaip užtikrinti įteisinto darbo patrauklumą“

2014 m rugsėjo 17 – 18 dienomis Vilniuje vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuota aukšto lygio apskrito stalo diskusija „Kaip užtikrinti įteisinto darbo patrauklumą“.Diskusijoje dalyvavusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pabrėžė, kad kovai su nedeklaruotu darbu būtinos ne tik sankcijos, bet ir prevencija. „Viena efektyviausių priemonių nelegalaus darbo prevencijoje – aktyvus socialinis dialogas“, – teigė ji.

Apskrito stalo diskusijoje dalyvavęs Tarptautinės darbo organizacijos generalinis direktorius Guy‘us Ryderis pritarė ministrės Algimantos Pabedinskienės išsakytai minčiai, kad sėkminga kova su nedeklaruotu darbu neįmanoma be dialogo su socialiniais partneriais ir kad būtinas bendradarbiavimas ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Jam antrino Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Williamas Danversas. Jis taip pat atkreipė dėmesį į socialinių partnerių ir prevencijos vaidmenį sprendžiant nedeklaruoto darbo problemą. Socialiniai partneriai sutiko, kad būtinas aktyvus trišalis bendradarbiavimas, tačiau jų nuomonė dėl griežtesnio valstybės kišimosi ir reglamentavimo išskyrė. Darbdaviai pasisako už šviečiamąją prevenciją ir palankesnes mokestines sąlygas, o darbuotojų atstovai teigia, kad būtinas tinkamas nedeklaruoto darbo teisinis reglamentavimas ir numatytos atitinkamos sąlygos. Tačiau tiek vieni, tiek kiti sutiko, kad nedeklaruotas darbas sukelia neigiamas pasekmes tiek vieniems, tiek kitiems, todėl su šiuo reiškiniu būtina kovoti.

2014 m rugsėjo 18 d G.Ryderis susitiko su Lietuvos profesinių sąjungų atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos socialinio dialogo Lietuvoje problemos, streikų skelbimo problemos ir kiti aktualūs klausimai.G.Ryderis pažadėjo visokeriopą pagalbą vystant socialinį dialogą Lietuvoje.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!