Profesinių sąjungų piketas:”Lietuvos gėda: į eurozoną su vergišku socialinių darbuotojų darbo užmokesčiu”

LIETUVOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
SLAUGOS IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA SOLIDARUMAS
LIETUVOS VISUOMENINIŲ PASLAUGŲ PROFSĄJUNGŲ FEDERACIJA
LIETUVOS SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ PROFESINĖ SAJUNGA
RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

Informacija žiniasklaidai
2014-09-23
Vilnius

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ PIKETAS: „LIETUVOS GĖDA: Į EUROZONĄ SU VERGIŠKU SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIU“

Lietuvos profesinės sąjungos, vienijančios socialinių paslaugų įstaigose dirbančius darbuotojus, 2014 m. rugsėjo 19 d. pranešimu apie susirinkimą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją informavo apie 2014 m. rugsėjo 26 d. nuo 11:30 val. iki 12:30 val. Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje vyksiantį piketą, kuriame dalyvaus iki 15 žmonių.
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu įtvirtinta, kad socialinių paslaugų įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinių paslaugų srities darbuotojai, kurių pareigybių sąrašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, taip pat švietimo, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti darbuotojai.
Socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų darbas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, yra įtrauktas į pavojingų darbų sąrašą.
Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta, kad darbo santykiams reglamentuoti taikomas teisingo apmokėjimo už darbą principas, tačiau per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybiniai koeficientai, lyginant su pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų, kultūros ir meno darbuotojų yra vieni mažiausių.
Piketo tikslas – Tarptautinės socialinio darbuotojo dienos proga atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į sudėtingas, o dažnai ir pavojingas socialinių paslaugų įstaigose dirbančių darbuotojų darbo sąlygas bei gėdingai mažą darbo užmokestį.
Piketo planas: piketo dalyviai 11:30 val. renkasi Vinco Kudirkos aikštėje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų (Gedimino pr. 11), 12.00 val. piketo dalyviai, prisijungdami prie Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos organizuojamos akcijos, į dangų paleis baltus balionus, kurie simbolizuos „lengvus kaip oras“ socialinių darbuotojų atlyginimus.
Piketo reikalavimai:
• Didinti finansavimą socialinei apsaugai;
• Didinti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokestį;
• Peržiūrėti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo krūvius;
• Skirti lėšų darbo sąlygoms ir darbuotojų saugumui gerinti.

Piketo organizatoriai ir atsakingi asmenys:
1. Irena Petraitienė – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė tel. 861617811, adresas J. Jasinskio 9, Vilnius, el.p. lvdps@takas.lt
2. Jurgita Žiūkienė – Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė, tel. 868644654, adresas K. Kalinausko 2B, Vilnius, el.p. ssdps.solidarumas@gmail.com.
3. Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Romas Nemanius, tel. 8 5 2627102, adresas J.Jasinskio 9, Vilnius, e.p. lvpf@takas.lt
4. Egidijus Vičiūnas – Lietuvos socialinių įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas, tel. 869829973, adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Kėdainiai, el.p. egidijus.viciunas@gmail.com
5. Iraida Juzko – Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, tel. 860868377, el.p. iraida

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!