Pasirašyta pirmoji Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos kolektyvinė sutartis

2014 m. birželio 30 d. pasirašyta pirmoji Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos kolektyvinė sutartis. Koletyvinės derybos prasidėjusios 2013 m. spalio mėnesį, tęsėsi iki 2014 m. birželio mėn., kol abibusių nuolaidų būdu buvo reglamentuoti šalims svarbiausi darbo santykių klausimai.

Pasirašyta LPSK Kolektyvinė sutartis suteikia darbuotojams ir darbdaviui galimybę tartis dėl lankstesnio darbo laiko reguliavimo, numato nuolatines profesinės sąjungos ir darbdavio derybas dėl darbo užmokesčio didinimo, suteikia papildomų garantijų LPSK darbuotojams, palyginus su teisės aktų nuostatomis. Su kolektyvinės sutarties tekstu galima susipažinti LPSK sekretoriate.

Kolektyvinė sutartis galioja dvejus metus nuo jos pasirašymo.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!