Lpsk priėmė naujus narius

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija (LGPF), vadovaujama Viliaus Ligeikos ir Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) vadovė Eugenija Šniutienė pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, apimantį bendrus veiksmus LPSK ribose.

 

Susitarimu skelbiama, jog šalys susitarė derinti interesus balsuodami LPSK valdybos, tarybos posėdžiuose bei suvažiavimų metu, bus derinami interesai dėl bendrų veiksmų dalyvaujant ar prisidedant prie LPSK akcijų, piketų, mitingų, streikų.

Bus skiriamas dėmesys stiprinant bendradarbiavimą, teikiama tarpusavio pagalba profesinių sąjungų veikloje, keičiamasi patirtimi bei pozityvia praktika.

 

Šalys sutarė, kad vykdant šią sutartį nesieks turtinės naudos iš veiklos, vykdomos pagal šį susitarimą.

 

LGPF ir LGPSS derins šalių interesus, sieks plėtoti socialinę partnerystę, skatins derybas tarp profesinių sąjungų.

 

Santykiai tarp sutartį pasirašiusių šalių bus grindžiami šiais principais: šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo, sąžiningumo, tarpusavio pagalbos, bus paisoma savanoriškumo ir savarankiškumo priimant šalis saistančius sprendimus, laikantis įstatymo viršenybės ir kitų teisės aktų nepažeidžiamumo, objektyvios informacijos suteikimo bei savalaikio informacijos pateikimo, reikalingo siekiant susitarimų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų

federacijos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!