Mėnuo: 2014 vasario

Trišalės komisijos prie lietuvos darbo biržos posėdis

Darbotvarkė: 14:00 – 14:05. Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.                          14:05 – 14:25. Darbo rinkos prognozė 2014 metams. Pranešėjas – Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vyriausiasis […]

Lpsk valdybos posėdis

Posėdžio metu numatoma aptarti šiuos klausimus: įvykdytų 2014 m. sausio 20 d. LPSK valdybos posėdžio nutarimų aptarimas (ataskaita); LPSK V suvažiavimas: LPSK įstatai, veiklos kryptys; […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!