Užimtumo poliarizacija ir darbo vietų kokybė krizės laikotarpiu. 2013 m. europos darbo vietų stebėsenos ataskaita

Vadovaujantis pavienių darbo vietų vertinimu pagrįstu požiūriu, ataskaitoje analizuojama, kaip valstybių narių ir ES lygmenimis įvykusios su bendru užimtumu susijusios permainos paveikė prie skirtingų darbo užmokesčio pasiskirstymo struktūros kvintilių priskiriamas darbo vietas. Kiti du darbo vietų reitingavimo kriterijai pagrįsti vidutiniu jose dirbančių asmenų išsilavinimo lygiu ir daugiamačiu darbo vietos kokybės rodikliu – su pinigais nesusijusiu darbo vietos kokybės indeksu. Šis naujas, penktojo Europos darbo sąlygų tyrimo duomenimis pagrįstas indeksas apima informaciją apie labai skirtingas darbo vietos charakteristikas, kurias sociologai sieja su darbuotojų gerove.


 


Šia saityno prieiga rasite daugiau informacijos:


http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/041/lt/1/EF13041LT.pdf 


 


 


Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!