Susitikimas su tarptautinio valiutos fondo atstovais

2014 m. vasario 25 d., LPSK būstinėje surengtas Lietuvos profesinių sąjungų atstovų susitikimas su Tarptautinio valiutos fondo delegacija.


 


Susitikime dalyvavo LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė, LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius bei Tarptautinio valiutos fondo atstovai.


 


TVF atstovų susitikimo tikslas – sužinoti, kaip Lietuvos profesinės sąjungos vertina Lietuvos ekonomikos raidą, darbuotojų padėtį ir darbo santykių reguliavimą.


 


Lietuvos profesinių sąjungų atstovai pateikė savo nuostatas dėl gyventojų, darbuotojų pragyvenimo lygio, darbo užmokesčio, nedarbo, ypač jaunimo užimtumo didinimo, nesprendžiamų problemų.


 


Tarptautinio valiutos fondo atstovai įdėmiai išklausė profesinių sąjungų atstovų nuomonę ir pažadėjo ją įvertinti tolesnio Lietuvos ir TVF bendradarbiavimo metu.


Sutarta, jog tokio pobūdžio susitikimai reikalingi ir būtina juos tęsti.


 


TVF ekspertai išanalizuos bendrą Lietuvos makro ekonomikos būklę, įvertins ūkio raidos tendencijas, padėtį finansų sektoriuje, biudžeto ir socialinės politikos priemonių vykdymą.


 


Delegacijos metu rengiami susitikimai su Lietuvos banko, Finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų, privačiojo sektoriaus bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.


 


TVF nare Lietuva yra nuo 1992 m. Šiuo metu fondui priklauso 188 šalys.


 


 


Algirdas Kvedaravičius


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!