Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Inga Ruginienė – LPSK narės, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja


Eligijus Ryškus – Nemenčinės miškų urėdas


 


Laidos tema:


Socialinės partnerystės stiprinimas ir plėtra Lietuvoje. Kolektyvinės derybos ir kolektyvinės sutartys urėdijose: darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės – strategija, procesas, vykdymas. Projekto veiklų urėdijose, kurios dalyvauja projekte, pažangos įvertinimas. Darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės. Derybų procesas, strategija, įgyvendinimas. Praktinė bendrų darbdavių ir profesinių sąjungų mokymų nauda šio projekto metu.


Patirtys, įrodančios kolektyvinės sutarties naudingumą. Socialinių partnerių vaidmuo gerinant darbo sąlygas – motyvacija dirbti ir prisidėti prie darnios ekonomikos bei visuomenės raidos.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt   


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!