Socialinės pašalpos skyrimas bus taiklesnis

Tokiu būdu socialinės pašalpos skyrimas bus taiklesnis, veiksmingesnis, bus sudarytos geresnės sąlygos užkirsti kelią piktnaudžiavimui pinigine socialine parama, kad socialinės pašalpos nesikreiptų asmenys, oficialiai nurodantys mažesnes gaunamas pajamas, negu yra iš tikrųjų.


 


Kaip rodo patirtis, vietos bendruomenės nariai vieni kitus geriau pažįsta ir žino, kam iš tikrųjų reikia padėti, o kas tik naudojasi įstatymų spragomis.


 


Be to, ir pačios savivaldybės nuo šiol bus labiau suinteresuotos, kad parama pasiektų tik tuos, kam ji išties yra reikalinga, nes socialinės pašalpos teikimui skirtų finansuoti nepanaudotų lėšų savivaldybės neturės grąžinti į valstybės biudžetą, kaip buvo iki šiol, todėl nepanaudotas lėšas galės panaudoti viešiesiems poreikiams tenkinti.


 


Nemokamam mokinių maitinimui – daugiau lėšų2014 metų sausio mėnesį bus didinami nemokamo mokinių maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžiai. Vienam mokiniui vienai dienai nemokamam maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžiai didinami apie 10 procentų.


 


Taip nutarta reaguojant į kylančias maisto produktų kainas ir siekiant užtikrinti visavertį, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) bus skiriama nuo 1,3 iki 7,7 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma (nuo 1,69 Lt iki 10,01 Lt). Iki šiol buvo skiriama nuo 1,2 iki 7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma (nuo 1,56 Lt iki 9,1 Lt).


 


Šie maisto produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžiai apskaičiuoti vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintu Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes bei remiantis Lietuvos statistikos departamento pateikta informacija apie maisto produktų vidutines mažmenines kainas bei vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius.


 


II laipsnio valstybines pensijas galės gauti ir 5 vaikus užauginusios motinosNuo kitų metų sausio Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas galės gauti motinos, pagimdžiusios, išauginusios iki 8 metų ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų. Šios motinos turi būti sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba joms turi būti pripažintas 0-40 proc. darbingumo lygis. Pensijos dydis – 400 litų.


 


Vyriausybės nutarimu, į II laipsnio valstybinę pensiją pretenduojančios daugiavaikės motinos teisė gauti minėtą pensiją bus nustatoma vadovaujantis nuostatuose patvirtintais Daugiavaikių motinų pagimdytų (įvaikintų) ir išaugintų vaikų gero išauklėjimo bei pačių motinų elgesio vertinimo kriterijais ir sąlygomis.


 


Dėl šios pensijos gavimo motina (ar jos įgaliotas asmuo) turėtų kreiptis į savo gyvenamosios vietos Savivaldybės administraciją. Ši, priėmusi sprendimą teikti kandidatūrą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos, teikimą ir visus reikalingus dokumentus pateikia Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai. Jeigu komisija nutaria skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, ši skiriama nuo kito mėnesio pirmos dienos, mokama už praeitą mėnesį.


 


Pensiją norinčios gauti ir į gyvenamosios vietos Savivaldybės administraciją besikreipiančios motinos (ar jų įgalioti asmenys) turi pateikti prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, gyvenimo aprašymą. Jei motinai pripažintas 0-40 % darbingumo lygis, privaloma pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos nuorašą. Taip pat reikės pateikti visų vaikų charakteristikas, pateiktas mokymo įstaigų arba darbdavių.


 


Iki šiol teisę į antrojo laipsnio valstybinę pensiją turėjo motinos, išauginusios 7 ir daugiau vaikų.


 


Didės valstybinės pensijosVisos valstybinės pensijos, kurios  ekonominės krizės laikotarpiu buvo mokamos sumažintos pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą, nuo ateinančių metų sausio 1-osios bus atkuriamos.


 


Nukentėjusiems asmenims   valstybinės pensijos  atkuriamos nuo 180 Lt iki  200 Lt dydžio, pirmojo laipsnio – rezistencijos dalyviams – kariams savanoriams,  asmenims už nuopelnus, buvusiems aukščiausiems  valstybės pareigūnams  – nuo 680 Lt iki 800 Lt; antrojo laipsnio  rezistencijos dalyviams – laisvės kovų dalyviams, daugiavaikėms motinoms, garbės donorams, asmenims už nuopelnus – nuo 353  Lt iki 400 Lt. Taip pat atkuriamos valstybinės pensijos  mokslininkams, pareigūnams ir kariams,   teisėjams,  kurios buvo sumažintos individualiai, priklausomai nuo to, koks paskirtosios pensijos dydis.


 


Slaugos ar priežiūros tikslinės kompensacijos neįgaliesiems didės 15 procentųNuo ateinančių metų sausio pradžios atkuriamos slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliesiems, kurios 15 procentų buvo sumažintos 2010 metais. Tai palies beveik 100 tūkstančių neįgalių žmonių.  Tam papildomai numatyta 86 mln. litų valstybės biudžeto lėšų.  Užsitęsus ekonominei krizei, nuo 2012 m. buvo atkurtos tik „Sodros“ pensijos, todėl labai svarbu, kad jau nuo kitų metų 15 procentų didesnes tikslines kompensacijas gaus ir neįgalieji.


 


Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų neįgaliesiems dydis nuo 2014 metų sudarys 900 Lt (2,5 bazinės pensijos).


 


Priežiūros išlaidų tikslinių kompensacijų dydžiai žmonėms su negalia bus:


neįgaliems vaikams:


 


    su sunkiu neįgalumu – 1 bazinė pensija (360 Lt);


    su vidutiniu neįgalumu – 0,5 bazinės pensijos (180 Lt).


 


asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais:


 


    netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 bazinė pensija (360 Lt);


    netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,5 bazinės pensijos (180 Lt).


 


senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – 0,5 bazinės pensijos (180 Lt).


 


 


 


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!