Nuo krizės iki ekonomikos atsigavimo. geriau pagrįstos politikos formavimas kuriant konkurencingą ir teisingą europą.

Jie aiškiai atspindi tiek būtinybę kuo greičiau įveikti krizę bei vidutinės trukmės tikslą toliau kurti konkurencingą ir teisingą Europą. Žinoma, siekiant pagrindinio tikslo – sugrąžinti Europą į vėžes. Šioje programoje, vadovaujantis daugiau kaip 30 metų vykdytais tyrimais ir sukaupta patirtimi, kuri padėjo ES institucijoms, jos valstybių vyriausybėms ir socialiniams partneriams priimti Europai svarbius sprendimus, nustatomas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013–2016 m. darbo strateginis pagrindas.


 


Šia saityno prieiga rasite daugiau informacijos:


http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/52/lt/1/EF1252LT.pdf


 


 


Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!