Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Gražina Gruzdienė, LPSK narės, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė


Algirdas Zvicevičius, LPSK narės, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais


 


Laidos tema:


Socialinės partnerystės stiprinimas pramonės sektoriuje kolektyvinių derybų keliu. Darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos, jų atstovavimas darbuotojams, interesų derinimo procedūros derantis dėl darbo užmokesčio.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!