Všį „automobilių stovėjimo aikštelės“ pasirašyta kolektyvinė sutartis

2013 m. gruodžio 17 d., VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ darbuotojų profesinė sąjunga registrų centre įregistruota, kaip Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesini sąjungų padalinys.


2013 m. gruodžio 23 d., įvyko VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ darbuotojų susirinkimas, kuriame iš 79 įmonės darbuotojų dalyvavo 53 darbuotojai. Susirinkimo metu pristatytas paruoštas kolektyvinės sutarties projektas, su juo supažindinti įmonės darbuotojai. Susirinkimo metu sutarta, kad įmonės darbuotojai gali teikti siūlymus iki 2014 m. sausio 6 d.


2014 m. sausio 8 d., surengtas antras VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ darbuotojų susirinkimas, jo metu, atviru balsavimu pritarta kolektyvinės sutarties projektui.


2014 m. sausio 13 d., dalyvaujant VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ direktoriui Algimantui Puidokui ir darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei Vitai Janušauskienei, pasirašyta kolektyvinė sutartis metams, įmonės darbuotojams galiosiant 3 metus.


VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“  darbuotojų profesinė sąjunga – trečia  profesinė sąjunga, įstojusi į Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federaciją.


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bronius Bučelis,


Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų


profsąjungos federacijos profsąjungos pirmininkas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!