Sveikinimas

…po eglute Jums linkim rasti pačių brangiausių dovanų:


stiprybės,


svajų,


naujų minčių,


skambių dainų,


ir įkvėpimo kasdien atrast jėgų pradėtus darbus tęsti… .


 


Nuoširdžiai linkime džiaugsmo ir santarvės Jūsų šeimoms.


Jaukumas telydi Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbus.


 


 


 


LPSK sekretoriatas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!