Trišalė taryba atnaujinta – problemos senos

Taryboje – keturi miesto vadovai


Savivaldybės taryba lapkričio mėnesio posėdyje patvirtino naują vienos Trišalės tarybos šalies – Savivaldybės – atstovų sudėtį. 
Į Trišalę tarybą vietoj miesto Tarybos narių Aurimo Nausėdos ir Ramūno Snarskio, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo Gyčio Skurkio ir administracijos Kanceliarijos vedėjos Gendrūtos Slavinskienės buvo deleguoti meras Justinas Sartauskas, vicemerė Danguolė Martinkienė, administracijos direktorius Gedeminas Vyšniauskas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Romanas Kančauskas. O darbdaviams jau turėjo atstovauti nauji nariai iš Šiaulių pramonės ir amatų rūmų.
Pristačius naujus Trišalės tarybos narius reikėjo spręsti, kas iš darbdavių pusės pagal rotaciją perims pirmininkavimą Tarybai. Nuspręsta šį klausimą atidėti kitam posėdžiui. 
Tad paskutiniame šių metų posėdyje atsiskaitė buvęs įgaliotas Trišalės tarybos pirmininkas A. Nausėda, kuris teigė, kad jo pirmininkavimo metu buvo stengiamasi įgyvendinti metinį veiklos planą, todėl posėdžiuose buvo svarstyti aktualūs miestui – tiek Savivaldybei, tiek darbdaviams, tiek profesinėms sąjungoms – klausimai, kaip „Busturo“ veikla, švietimo sistema, miesto biudžeto skirstymas ir panašūs, bei priimti svarbūs sprendimai – atnaujinti Trišalę tarybą miesto vadovais.
„Paskutiniu metu Trišalė taryba priėmė tik rekomendacinius sprendimus, nes posėdžiuose nedalyvavo Tarybos partneriai, kurie vis tiek apie tai buvo informuojami. Tikiuosi, kad atnaujintos sudėties Trišalė taryba tęs pradėtus darbus, vykdys veiklos planą“, – akcentavo A. Nausėda.
Lopšeliuose-darželiuose krizė nesibaigė
Klausimą dėl ikimokyklinių įstaigų finansavimo pristatė Trišalės tarybos narė, Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Rasa Jasmontienė. Ji teigė Savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui pateikusi paklausimą, kodėl formuojant Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto formavimo veiksmus 2014 metams aiškėja, kad finansavimas ikimokyklinėms įstaigoms nedidės, nes akivaizdu, jog šių įstaigų darbuotojai vėl privalės taupyti savo darbo užmokesčio, kvalifikacijos kėlimo ir vaikų ugdymo sąskaita. 
Paklausime Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkų tarybos vardu prašoma paaiškinti, kodėl nepaisant augančio ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų skaičiaus ir deklaruojamos ekonominės krizės pabaigos nedidinamas finansavimas lopšeliams-darželiams, kodėl, nors šių įstaigų grupės perpildytos pažeidžiant higienos normas, darbuotojoms neskiriami nei atlyginimų priedai, nei pagalbininkai, nei formuojamos naujos mažesnės grupės.
Taip pat norima išsiaiškinti, kodėl ikimokyklinių įstaigų darbuotojai turi kelti savo profesinę kvalifikaciją savo sąskaita, kodėl šių įstaigų biudžeto planavimas neaptariamas ir nederinamas su darbuotojų atstovais, neatsižvelgiama į augančius lėšų poreikius.
„Lopšelių-darželių darbuotojai yra sudarę papildomas darbo sutartis, kad bus nemokama už pavadavimus, papildomus darbus, nekontaktines valandas ir t. t. Jos sutiko pasirašyti tokias sutartis, nes tai suprato kaip aukojimąsi sunkmečiu. Tačiau nors ekonominė padėtis keičiasi, finansavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms išlieka toks pat, kaip krizės metais“, – teigė R. Jasmontienė. 
Tačiau dalykiško šios problemos aptarimo posėdyje taip ir nebuvo – pasak administracijos direktoriaus, priimant miesto biudžetą bus žiūrima, „kiek sau galim leisti“.


Trišalės tarybos posėdyje nei išrinktas naujas Tarybos pirmininkas, nei priimti sprendimai dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimo 2014 metams.


 


Šaltinis:


http://www.snaujienos.lt/naujienos/miesto-gyvenimas/32499-trial-taryba-atnaujinta-problemos-senos


 


 


Romualda Urbonavičiūtė


ŠIAULIŲ NAUJIENOS

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!