Poilsio dienų perkėlimas


Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Darbo kodeksas) numatyta, jog derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis, poilsio dienos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti perkeltos Vyriausybės nutarimu, kuris kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms būtų rekomendacinio pobūdžio. Dėl poilsio dienų perkėlimo darbo laikas negali pailgėti.


Iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aukščiau aptarta tvarka, Vyriausybės nutarimu, poilsio dienos šiais metais neperkeliamos. Kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms nėra draudžiama perkelti poilsio dienas, atsižvelgiant į darbuotojų valią ar socialinių partnerių susitarimus. Tačiau darbas šių metų gruodžio 21 d. būtų laikomas darbu poilsio dieną, kuris kompensuojamas Darbo kodekse numatyta tvarka.


Ši tvarka įteisina, kad už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nėra pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio (apimančio pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbuotojui išmokamus už jo atliktą darbą) arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Tokiu atveju darbuotojui už faktiškai dirbtą šių metų gruodžio 21 d. dieną turėtų būti apmokama darbo sutartyje sulygtu darbo užmokesčiu, o suteikta gruodžio 27 d. poilsio diena apmokama vidutiniu darbo užmokesčiu.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!