Išvažiuojamasis trišalės tarybos posėdis

Posėdžio metu apsvarstyta ir pritarta Užimtumo fondo 2014 metų biudžeto projektui, šiuo metu LR trišalei tarybai pirmininkaujantis Artūras Černiauskas informavo apie LR trišalės tarybos veiklą 2013 metais.


 


Nutarta, kad kitas posėdis vyks 2013 sausio 21 dieną.


 


Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialinės politikos ir teisės departamento direktorė Dovilė Baškytė informavo apie darbą su regioninų trišalėmis tarybomis.


 


Siekiant tęsti bendradarbiavimą 2014 metais, iškilmingai pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su regioninėmis trišalėmis tarybomis, aptarta geroji patirtis.


 


Dalyvavo regionų trišalių tarybų atstovai iš Ukmergės, Anykščių, Panevėžio, Utenos, Molėtų, Varėnos, Vilniaus apskrities.


 


Papildomai svarstytas LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 2, 6, 11, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, tačiau nesusitarus dėl formuluočių, įstatymo projekto svarstymas bus įtrauktas į kito posėdžio darbotvarkę.


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt  

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!