8 nelegalai, dvi darbo dienos – 24 tūkst. litų baudos

Spalio pradžioje įmonę patikrinę Valstybinės darbo inspekcijos specialistai nustatė aštuonias sandėlyje dirbančias rūšiuotojas. Paaiškėjo, kad keturios pirmą, o dar keturios – jau antrą dieną besidarbuojančios moterys nėra su darbdaviu pasirašiusios darbo sutarčių, apie naujus darbo santykius nepranešta ir Sodrai, nors tai privaloma padaryti ne vėliau kaip vieną dieną iki numatytos darbo pradžios. Darbo inspektorių surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas perduotas teismui, kuris už kiekvieną nelegaliai įdarbintą darbuotoją skyrė po 3 tūkst. litų baudos. Išvengti jos personalo apskaitos specialistui nepadėjo nei tai, jog jis pripažino savo kaltę, nei pavėluotas šių darbuotojų oficialus įdarbinimas.


Apeliacinis teismas, į kurį G. Nikonorov kreipėsi prašydamas maksimaliai sumažinti skirtą baudą, atsižvelgė į Valstybinės darbo inspekcijos argumentus, jog įstatymas iškelia aukščiau visuomenės interesą, o ne asmens, padariusio administracinį pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių bei nepatogumų, susijusių su pažeidimu, ir paliko galioti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nutarime pabrėžiama, kad, pagal teismų praktiką, nelegalus darbas vertinamas kaip vienas iš pavojingiausių pažeidimų, pažeidžiantis ne tik konstitucines žmogaus teises turėti tinkamas saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju, bet ir iškreipia padėtį darbo rinkoje, sudaro sąlygas atsirasti nesąžiningai konkurencijai.


Personalo apskaitos specialistu G. Nikonorov dirba nuo 2008 metų, taigi, kaip, teigiama nutarime, be jokios abejonės žinojo, jog su kiekvienu į darbą priimtu asmeniu privalu tuoj pat sudaryti darbo sutartį ir apie tai informuoti Sodros teritorinį skyrių, tačiau to nepadarė. Teismas priėjo prie išvados, jog G. Nikonorov suvokė savo veiksmų pavojingumą ir tyčia elgėsi neteisėtai.


Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nustato, jog už kiekvieną nelegaliai įdarbintą asmenį darbdaviui ar jo įgaliotam atstovui gresia bauda nuo 3 tūkst. iki 10 tūkst. litų. Už pakartotinius veiksmus asmeniui, jau baustam už šį pažeidimą, gresia 10-20 tūkst. litų bauda.


Iki lapkričio mėnesio darbo inspektoriai nustatė 1245 neteisėtai dirbusius asmenis (be darbo sutarčių, individualaus darbo pažymų, licencijų), iš jų penki – asmenys iki 18 metų. Už šiuos pažeidimus surašyti 866 administracinių teisės pažeidimų protokolai. Už nelegalaus darbo naudojimą teismai darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims šiemet skyrė daugiau nei 800 tūkst. litų baudų.


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!