Bendram darbui vienijamos socialinės apsaugos darbuotojus ginančios profesinės sąjungos

Šios atstovybės paskirtis parengti ir derėtis dėl biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose bei seniūnijose socialinį darbą dirbančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties. Šalys sutarė, kad į profesinių sąjungų atstovybę kiekviena profesinė sąjunga deleguoja po du atstovus, atstovybė skiria ir atšaukia šakos kolektyvinės sutarties derybininkus bei kontroliuoja jų veiklą. Esant reikalui, profesinių sąjungų atstovybė bendrai organizuoja akcijas, siekia skatinti ir daryti įtaką šakos kolektyvinės sutarties sudarymo eigai ar jos turiniui, derantis dėl šakos kolektyvinės sutarties nepasiekus profesines sąjungas tenkinančio rezultato ir išnaudojus visas kompromiso siekimo galimybes, profesinės sąjungos bendrai derina veiksmus dėl šakos kolektyvinio ginčo inicijavimo.


Vadovaujantis profesinių sąjungų įstatuose numatyta tvarka ir, priėmus sprendimą, Profesinių sąjungų atstovybė sudaro streiko komitetą ir gali skelbti šakos streiką, o profesinių sąjungų atstovybės posėdis laikomas teisėtu, jei dalyvauja ne mažiau kaip po vieną atstovą nuo kiekvienos profesinės sąjungos.


Profesinių sąjungų atstovybei nusprendus, galima parengti savo veiklos reglamentą. Sutartis sudaroma 7 egzemplioriais – po vieną kiekvienai profesinei sąjungai bei vienas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos. Kiekviena profesinė sąjunga gali bet kada pasitraukti iš profesinių sąjungų atstovybės, įspėjusi kitas profesines sąjungas prieš septynias dienas.


 


Prie šio susitarimo gali prisidėti ir kitos socialinės apsaugos sektoriaus  profesinės sąjungos, todėl profesinių sąjungų vadovai pasirašė kvietimą, skirtą visoms organizacijoms, prisidėti prie Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės.


 


Sutartį pasirašo: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Romualdas Nemanius, Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jurgita Žiūkienė.


 


 


parengta pagal LŠPS ir LVTPS


informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!