Sveikatos draudimas galios iš karto

Vyriausybė pritarė ir teikia LR Seimui Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, pagal kurį, visų asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigaliotų nuo dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti (pvz., moka darbdavys, draudžiami valstybės biudžeto lėšomis) arba patys pradėjo mokėti (pvz., vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą, savarankiškai besidraudžiantys ir kt.) privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas.


 


Įstatymo pataisos parengtos po to, kai Konstitucinis teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutarimu pripažino, kad Sveikatos draudimo įstatymo 8 str. 2 dalis, nustatanti, kad kai kuriems asmenims PSD įsigalioja tik kitą mėnesį po tos dienos, kai 3 mėnesius iš eilės už juos buvo mokamos PSD įmokos arba patys jas mokėjo, arba tik nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmoką, prieštarauja Konstitucijai.


 


Sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo tikslas – nustatyti vienodą privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo laiką visiems asmenims, už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, ir tiems, kurie patys jas moka.


 


Pakeitus dabar galiojančią tvarką, Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1-91 dalyse nurodytieji asmenys, pvz., individualiųjų įmonių savininkai, ūkinės, mažosios bendrijos nariai, asmenys, vykdantys individualią veiklą, pagal autorinę sutartį pajamas gaunantys autoriai, atlikėjai, sportininkai, dirbantys pagal verslo liudijimus, ūkininkai bei paslaugų teikėjai pagal paslaugų kvitą teikiantys žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas ir kt. asmenys, sveikatos priežiūros įstaigų paslaugas gautų iškart, o ne po 3 mėnesių.


 


Šiuo metu, jeigu bent vieną dieną pavėluojama sumokėti PSD mokestį, draudimas nutrūksta ir jį atnaujinti galima tik vėl 3 mėnesius mokant po 90 litų arba iš karto sumokėjus 270 litų.


 


Pakeitus įstatymą, netgi nutrūkus PSD draustumui, pvz., asmeniui, dirbusiam pagal darbo sutartį ir netekusiam darbo ir iškart neužsiregistravusiam darbo biržoje ar atitinkamą laikotarpį savarankiškai nemokėjusiam PSD įmokų, jo PSD įsigalios iš karto nuo tos dienos, kai už jį bus pradėtos mokėti arba jis pats pradės mokėti PSD įmokas.


 


Pakeitimų priėmimas leis panaikinti nepagrįstą asmenų skirstymą pagal PSD įsigaliojimo laiką ir užtikrins konstitucinį asmenų lygybės principą bei vienodas jų galimybes gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas.


 


Šia nuostata siekiama panaikinti nepagrįstą asmenų skirstymą pagal privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo laiką bei užtikrinti vienodas galimybes gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas.  


 


„Nutarta, kad minėtų asmenų privalomasis sveikatos draudimas turėtų įsigalioti iš karto, t.y. nuo tos dienos, kurią už juos pradėtos mokėti arba patys pradėjo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas“, – teikiamas pataisas aiškina SAM.


 


Pritarus LR Seimui, Sveikatos draudimas turėtų įsigalioti visiems vienodai – iš karto pradėjus mokėti PSD įmokas ir visi asmenys iškart gautų medicinos paslaugas.


 


 


Parengta pagal


Mokesčių žinių, BNS,


Vyriausybės kanceliarijos


spaudos tarnybos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!