Baltijos šalių transporto sektoriaus profsąjungų atstovų susitikimas estijoje

Susitikimą pradėjo ir įžanginiu žodžiu susirinkusius pasveikino Estijos profsąjungų pirmininkas Peep Peterson, jis paminėjo, kokie pagrindiniai uždaviniai laukia profesinių sąjungų ir pristatė neseniai išrinktą Estijos transporto pirmininką Jaan Hendrik Toomel.


Nuo 2011 metų Estijoje įvestas euras, bet tik dabar, bendru sutarimu, pasirašius šakų susitarimus, atlyginimai po truputį kyla transporto, švietimo, medicinos ir kultūros sektoriuose.


Minimalus atlyginimas – 300 eurų, o vidutinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių, siekia 994 eurus (3432 litus) ir yra 8 proc. didesnis nei prieš metus.


Neskaičiuojant premijų ir kitų vienkartinių priemokų, vidutinis mėnesio darbo užmokestis Estijoje per metus pakilo 6,1 procento. Vidutinis paskaičiuotas valandos darbo atlygis Estijoje pernai spalį-gruodį buvo 7,4 proc. didesnis nei prieš metus – 5,19 euro.  Taigi, tęsė profsąjungos pirmininkas, viešojo transporto sektoriaus vairuotojai uždirba 900 eurus.


Kai kurių kitų sektorių darbuotojų darbo užmokestis svyruoja nuo 600 iki 750 eurų. Estijoje trūksta viešojo transporto vairuotojų, nes daugelis jų išvyksta į Suomiją ir ten uždirba iki 2000 eurų. Šiuo metu vyksta derybos su Vyriausybe ir dar šiais metais planuojame 10% indeksuoti darbuotojams atlyginimus. Prisiminta, kad Taline įvedus nemokamą važiavimą, miesto gyventojams labai trūksta lėšų įmonėms, o Savivaldybių skolos vis didėja.


Estijoje yra apie 8% profsąjungos narių, bet transporto ir švietimo sektoriai sudaro 15% profsąjungos narių. Kai kuriose įmonėse yra 60% profsąjungos narių.


Daugelyje įmonių pasirašytos kolektyvinės sutartys, kuriomis darbuotojams numatytos socialinės sąlygos ir atlyginimų indeksavimas. Profesinių sąjungų pirmininkas pakvietė dalyvius aplankyti autobusų parką ir Kelių regiono įmonę, kad svečiai galėtų susipažinti su jų veikla.


 


Latvijos transporto ir paslaugų sferos profsąjungos pirmininkas Jurij Kalninš pristatė pagrindines problemas, su kuriomis susiduria profesinė sąjunga. Minimalus atlyginimas Latvijoje 225 latų (1125 litai), vidutinis atlyginimas 470 latų (2350 litų), viešojo transporto vairuotojų atlyginimas 430 latų (2150 litų). Žinoma, 2014 metais Vyriausybė planuoja Latvijoje įvesti eurą ir jei vidutinis atlyginimas kils, neaišku kaip darbuotojams teks išgyventi. Vyriausybė ruošiasi liberalizuoti įstatymus peržiūrint Darbo kodeksą ir Profesinių sąjungų įstatymą suvaržant ir profesinių sąjungų narių teises. Savaime suprantama, jog to pasakoje laukia daug teismų su darbdaviais ginant darbuotojų atstovų teises,  dar šiais metais planuojama pradėti derybas dėl kolektyvinių susitarimų ir  vidutinio atlyginimų indeksavimo.


 


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Jonas Petraška paminėjo, kad šiuo metu vyksta derybos dėl kolektyvinės sutarties UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Dar 2013 metais surengėme streiką, bet teismai jį pripažino neteisėtu. Galbūt reikės prašyti paramos ir pritarimo. Šakų susitarimų Lietuvoje kol kas nėra pasirašyta, bet kiek žinoma, sveikatos ir kultūros sektoriai planuoja pasirašyti.


Transporto sektoriuje turėtų vykti derybos su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, bet darbdaviai ignoruoja kolektyvines derybas su federacija ir visai realu, jog jos bus nutrauktos.


Vadovas paminėjo, jog viešojo transporto sektoriuje vis dar daug problemų: savivaldybių skolos už atliktas paslaugas, įmonėse vykstančios reorganizacijos ir darbdavių priešiškumas profesinių sąjungų atžvilgiu.


 


Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas paminėjo, kad krovinio transporto sektoriaus darbdaviai ignoruoja įstatymus, atleidinėja profsąjungos atstovus, slepia mokesčius, mokėdami vairuotojams minimalius atlyginimus.


 


Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis paminėjo, kad UAB „Kauno autobusai“ 3 metams pasirašyta kolektyvinė sutartis, o šiuo metu transporto sekcijoje vyksta derybos UAB „Žemaitijos keliai“, VŠĮ „Tauragės keliai“ ir „Marijampolės keliai“.


Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacija yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, vienijančios apie 60000 darbuotojų, narė. Lietuvoje profesinėms sąjungoms priklauso apie 11% darbuotojų.


Žinoma, dažniausiai mums, profesinės sąjungos  lyderiams, organizuojant kolektyvines derybas reikėtų išmokti dirbti su darbdaviais. Manyčiau turėtume keistis, įvertinant kompetenciją atstovaujant darbuotojams derantis dėl kolektyvinių sutarčių ir atlyginimų. Kol kas dirbame senais principais.


Dažniausiai nerandame kompromisų ir dėl to nukenčia ne tik darbuotojų interesai, bet ir socialinis dialogas, sumenkiname profesinės sąjungos poziciją neišlaikant tolerancijos.


Baltijos šalių transporto atstovai sutarė paruošti bendrą deklaraciją, kurią pasirašytų: Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas, Latvijos transporto ir paslaugų sferos profsąjungos pirmininkas, Estijos transporto profsąjungos pirmininkas pritariant ir remiant profesinių sąjungų ankstesnį susitarimą.


Pateikta informacija dėl tarptautinės pagalbos krovinių pervežimų vairuotojams Europoje ir nuorodos kreipiantis į Baltijos šalių profesinių sąjungų atstovus, kuriose nurodytos koordinatės krovininio transporto vairuotojams.


Ruošiamas  Estijos profsąjungų ETTA (Estijos profsąjunga) projektas krovinių pervežimų vairuotojų poilsio vietos ir prašoma Lietuvos ir Latvijos transporto profsąjungų paremti minimą projekto įgyvendinimą. Aptarti Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF) akcijos savaitės veiksmų planai, vyksiantys spalio mėnesį.


 


Rugsėjo 6 d. Baltijos šalių atstovai apžiūrėjo Saaremos salos autobusų parką ir darbininkų darbo sąlygas rekonstravus remonto dirbtuves. Lankėsi Kelių regiono įmonėje, kurioje susipažino su įmonės darbu, susitikimo metu direktorius supažindino, kokius darbus atlieka Valstybės įmonė, prižiūrint ir tvarkant kelius.


 


Atsisveikinant su Estija, Baltijos transporto profsąjungų atstovai atminčiai nusifotografavo kartu. Atsisveikinant su Estijos transporto profsąjungos pirmininku Jaan Hendrik Toomel, sutarta, jog  2014 metais, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis ir darbuotojų atstovai bus pakviesti paviešėti vietos susisekimo transporto bendrovėje Taline ir susipažinti su įmonės veikla.


Vizitas planuojamas kovo-balandžio mėnesiais. Bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis, keičiantis patirtimi, galėsime ir savo šalyse įgyvendinti geriausius rezultatus, kurie bus naudingi darbuotojams.


 


Susitikimo dalyviai:


Lietuvos transporto šakų atstovai: Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Jonas Petraška, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ pirmininko pavaduotoja Danuta Mackevičienė, tarybos narė Sniežana Dzisevič, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Klimašauskas, Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, pirmininko pavaduotoja Jovita Jančauskienė, teisininkas Edvinas Krieviņš, Estijos profsąjungos pirmininkas Peep Peterson, transporto profsąjungų pirmininkas Jaan Hendrik Toomel, Latvijos transporto ir paslaugų sferos profsąjungos pirmininkas Jurij Kalninš, teisininkas Janis Pumpin, Aivars Berzins, kiti Baltijos šalių transporto atstovai.


 

 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bronius Bučelis


Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų


profsąjungų federacijos pirmininkas


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!