Projektas „jaunimo užimtumo didinimas“: spartesnis jaunimo įsitvirtinimas darbo rinkoje

Europos Sąjungos socialinio fondo skiriama finansine parama Lietuvos darbo biržos įgyvendinamam projektui „Jaunimo užimtumo didinimas“ skatinamos veiklos, padedančios įdarbinti jaunuolius. Pirmiausia jos siūlomos stokojantiems darbo įgūdžių arba turintiems mažai darbo patirties vienodomis sąlygomis konkuruoti su patirtį turinčiais darbo rinkos dalyviais. Ypač siekiama greičiau į darbo rinką integruoti motyvuotus jaunus bedarbius, įgijusius profesiją, tačiau neturinčius praktikos.


„Jaunimo užimtumo didinimas“ projekte jau dalyvavo 6,2 tūkst. jaunų iki 29 metų bedarbių,iš kurių kas trečias absolventas pirmą kartą pradėjo darbinę veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją.


Pasak Lietuvos darbo biržos ES paramos valdymo poskyrio vedėjos Galinos Savickienės, šis projektas ypatingas, nes jaunimui sudarant palankias sąlygas konkuruoti darbo rinkoje, jis sparčiau įsilieja į darbinę veiklą, taip pat skatinami ir darbdaviai aktyviau dalyvauti jaunų specialistų integracijos į darbo rinką procese. „Šis projektas jaunimui yra geras postūmis įgyti darbo įgūdžių ir praktikos, susipažinti su konkrečios darbo vietos specifika ir, be abejo, parodžius savo gebėjimus darbdaviui, įsidarbinti.“ – akcentavo G.Savickienė.


 


Projekto finansuojamoje darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvavo daugiau kaip 2,5 tūkst. jaunų bedarbių, kurie tiesiogiai darbo vietoje gilino savo profesinius įgūdžius. Daugelis darbdavių, priėmę jaunuolius įgyti darbo patirties, pakeitė požiūrį į juos ir daugiau kaip pusė vadybininkų, inžinierių, administratorių, buhalterių pasibaigus laikino rėmimo priemonės finansavimui liko dirbti nuolatiniam darbui.


 


Įdarbinimo subsidijuojant priemonė padėjo 3,7 tūkst. darbo rinkoje papildomai remiamiems darbo biržoje registruotiems jaunuoliams susirasti nuolatinį darbą arba įsidarbinti laikinai. Šioje priemonėje daugiausiai dalyvavo nekvalifikuotas jaunimas. Kas antrą, pasibaigus jų laikino įdarbinimo finansavimui, darbdaviai priėmė nuolatiniam darbui.


 


Daugiausia projekto dalyvių sėkmingai pritaikė turimas teorines žinias paslaugų ir pramonės įmonėse – UAB „Senukų prekybos centras“, AB „Rokiškio mašinų gamykla”, UAB „Palink“, Klaipėdos UAB „Vakarų vilkas“, UAB „Kosmelita“, o Mažeikių UAB „Saurida“, plėsdama savo paslaugų apimtis, sudarė puikias galimybes absolventams, turintiems verslo vadybos žinių, įgyti pirmuosius darbo įgūdžius verslo ir pardavimų vadybos srityje.


Kauno UAB „Senukų prekybos centras“, Panevėžio UAB „Antraža“ įdarbino subsidijuojant nemažai jaunų bedarbių ir padėjo jiems įsitvirtinti konkrečioje darbo vietoje.


Projekto „Jaunimo užimtumo didinimas“ įgyvendinimo laikotarpiu jaunimas pasinaudojo suteiktomis galimybėmis plėtoti ir stiprinti savo profesinius gebėjimus siekiant užimtumo.


 


Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas Lietuvos darbo biržos įgyvendinamas projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“ vyksta nuo 2012 metų rugpjūčio 1 dienos iki šių metų lapkričio 30 dienos.


 


 


Šaltinis:


www.ldb.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!