Dėl netvarkos birželį darbai stabdyti trylikoje statybviečių

Trylika atvejų darbai buvo vykdomi itin nesaugiai – dėl tiesioginės grėsmės darbuotojų saugai ir sveikatai šiose statybvietėse sustabdyti darbai (palyginti, pernai metais akcijos metu darbai nebuvo sustabdyti nė vienoje statybvietėje). Nustatyta per 130 įvairių pažeidimų, taikant administracinės atsakomybės prevencines priemones surašyti 34 administracinių teisės pažeidimų protokolai, skirta per 11 tūkstančių litų baudų. Taip pat nustatyti 2 galimai nelegaliai dirbę asmenys.


Trečdalyje iš 200 patikrintų objektų svarbiausios – kolektyvinės apsaugos priemonės buvo neįrengtos arba įrengtos taip, kad negalėjo realiai apsaugoti darbuotojų nuo kritimo iš aukščio; 16 proc. atvejų – kolektyvinės priemonės net nenumatytos technologijos projekte. Darbo inspektoriai užfiksavo taip pat nemažai atvejų, kai saugos diržai naudoti „dėl akių“, bet ne tam, kad darbuotojas realiai apsisaugotų: statybvietėse nebuvo įrengtos saugos lynams ir apraišams prisirišti būtinos tvirtinimo vietos.


„Kaip rodo tiek praėjusių, tiek šių metų statybviečių tikrinimo akcijų rezultatai, pranešus apie darbo inspektorių vizitą, statybvietėse stengiamasi susitvarkyti tinkamai – darbuotojai aprūpinti asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, pavojingos vietos aptvertos ir pan. Tačiau pasitaiko atvejų, kai demonstruojama tvarka – tik butaforinė. Po keleto dienų vėl apsilankius tame pačiame objekte, tenka dėl netvarkos net stabdyti darbus. Kad darbuotojų sveikatą ir gyvybę saugančios priemonės įgyvendinamos dažnai tik todėl, kad to reikalauja darbo inspektoriai, rodo ir nelaimingų atsitikimų darbe statistika. Todėl šią vasarą statybininkai darbo inspektorių sulauks tikrai ne vieną kartą“, – atsižvelgdamas į birželio mėnesio inspektavimų rezultatus teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.


Liepą darbo inspektoriai pakartotinai tikrina, ar statybvietėse, kuriose nustatyta pažeidimų, jie yra pašalinti, kaip vykdomos rekomendacijos, ar tinkamai laikomasi saugos reikalavimų. Rugpjūtį daugiau dėmesio bus skiriama asmeninėms apsaugos bei paaukštinimo priemonėms. Prevencinė statybviečių tikrinimo akcija tęsis iki spalio mėnesio.


Šiemet statybos, statybos remonto ir su jais susiję darbai vėl yra „juodojo sąrašo“ pradžioje: atliekant juos sunkiai sužalota 18 ir žuvo 10 darbuotojų; gyvybių netekčių ir sunkių traumų čia daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Nelaimingų atsitikimų statybvietėse tyrimų duomenimis, jose dažniausiai įvykstančias dėl kritimų iš aukščio nelaimes lemia pažeidimai, kai neaptveriamos arba netinkamai aptveriamos pavojingos zonos, kuriose yra rizika darbuotojams nukristi (angos sienose, grindyse, laiptų aikštelės, liftų šachtos, iškasos).


Darbdaviai gali nuolat pasitikrinti, ar pakankamai rūpinasi darbuotojų sauga, pasitelkdami Prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinį klausimyną, kuris paskelbtas viešai, Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje (www.vdi.lt) ir pagal kurį tikrinamos statybvietės.


 


VDI informacija


www.lpsk.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!