Lsadps: viešas pareiškimas dėl lr seimo narių interpeliacijos lr sveikatos apsaugos ministrui vyteniui povilui andriukaičiui

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Įgaliotinių taryba viešai pareiškia, kad palaiko LR sveikatos apsaugos ministro gerb. Vytenio Povilo Andriukaičio įgyvendinamus pokyčius ir sprendimus sveikatos sistemoje efektyviau naudoti sveikatos sektoriaus lėšas, remia ministro siekius, kad sveikatos sistema užtikrintų pamatines žmogaus teises į geresnę sveikatą, gyvybę ir orumą. Tikime, kad įgyvendinant užsibrėžtus tikslus sveikatos sistema taps skaidri, kokybiška ir vienodai prieinama kiekvienam Lietuvos piliečiui.


 


Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Įgaliotinių tarybos viešas pareiškimas .


 


 


Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų 


profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!