Pasirašyta pirmoji lietuvoje teritorinė kolektyvinė sutartis

Rūmai ir profsąjungos sutarė tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės ir viešumo pagrindais, iškilusias problemas spręsti dialogu ir derybų keliu, geranoriškai bendradarbiaujant, skatinant, kad darbdavių organizacijose narėse būtų sudarytos kolektyvinės sutartys.


 


Profsąjungos yra suinteresuotos, kad įmonės sėkmingai veiktų, nes tik tokiu atveju išsaugomos darbo vietos. R.Narbutas įsitikinęs, kad socialinis dialogas reiškia galimybę darbuotojams ir darbdaviams bendrauti ir tartis. LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas teigia, kad


 


Pasak sutartį pasirašiusio Kauno PPA rūmų generalinio direktoriaus dr. Vytauto Šileikio, teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymas yra rimtas žingsnis puoselėjant kolektyvinių santykių kultūrą ir siekiant pasitikėjimo tarp darbdavių ir profsąjungų.


 


Teritorinės kolektyvinės sutarties tikslas – prisidėti prie Kauno regiono socialinio dialogo raidos bet talkinti darbdaviams randant glaudesnius ryšius su darbuotojais siekiant bendro tikslo: geresnių įmonės rezultatų, tvaraus augimo, gerėjančių darbo sąlygų, socialinės gerovės bei kitų pažangos rodiklių.


 


Rūmai ir profesinės sąjungos sutarė tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės ir viešumo pagrindais, iškilusias problemas spręsti dialogu ir derybų keliu, geranoriškai bendradarbiaujant skatinti, jog darbdavių organizacijose narėse būtų sudaromos kolektyvinės sutartys.


 


Sutarties vykdymą prižiūrės paritetiniais pagrindais įkurta sutarties vykdymo priežiūros komisija, kurią sudarys po tris rūmų ir profsąjungos deleguotus atstovus. Komisija spręs darbuotojų užimtumo, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo ir kitus socialinius, ekonominius klausimus. Profesinė sąjunga įsipareigoja, jog protesto akcijas organizuos, problemas su darbdavių organizacijomis aptarus komisijai, dėl klausimų, kurie apibrėžti šia kolektyvine sutartimi. Po metų bus aptarta, kaip sekasi sutartį vykdyti.


 


Vykdant socialinį dialogą skatinantį ES finansuojamą projektą „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir Marijampolės apskrityse”, be minėtos teritorinės, pasirašytos dar septynios kolektyvinės sutartys. Jas sudarė UAB „Danspin“, UAB „Liningas“, AB „Ortopedijos technika“, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centras, UAB „Marijampolės autobusų parkas“.


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


LPSK Kauno regiono centro


infomacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!