Įvyko trišalės komisijos prie lietuvos darbo biržos posėdis

Posėdžio metu aptarti šie klausimai:


Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimus pristatė Lietuvos darbo biržos Teisės skyriaus vedėja Živilė Skeivienė.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija šiuo klausimu pateikė savo siūlymus.


Posėdžio metu pritarta Lietuvos darbo biržos ir socialinių partnerių pasiūlymams dėl Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo.


 


Vyko Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos socialinių partnerių ir valstybinių institucijų atstovų diskusijos dėl Vito Smilgio pasiūlymų mažinant bedarbystę. Nutarta pritarti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonei, išdėstytai 2013-05-15 išsiųstame rašte Nr. (11.7-53)SD-3533. 


Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos efektyvumo vertinimo metodiką pristatė Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Liubertė. Vertinimo metodikai pritarta.


 


Bendradarbiavimo su darbdaviais tvarkos aprašą pateikė Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus Darbo rinkos paslaugų poskyrio vedėjas Aurelijus Gricius. Šiam Bendradarbiavimo su darbdaviais tvarkos aprašui pritarta bei nutarta teikti jį tvirtinti.


 


Pritarta Alytaus darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėjos Nidos Dambauskienės aptartiems Alytaus darbo biržos į veiklos rezultatams orientuotiems į darbuotojų vertinimo sistemos diegimo rezultatus.


 


Kitą Trišalės komisijos posėdį planuojama sukviesti 2013 m. iki liepos 15 d. ir rugsėjo mėnesį. Planuojama aptarti šiuos klausimus: dėl nedarbo draudimo išmokos mokėjimo pratęsimo; Užimtumo didinimo bei asmens įgytų kompetencijų vertinimo sistemos tobulinimo.


 


Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdžio protokolas.


  


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!