Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Juozas Neverauskas, LPSK narės, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas


Rasa Pociūnaitė, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos Garantinio fondo administravimo skyriaus vedėja


Algirdas Kvedaravičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas


Laidos tema:


Socialinės partnerystės stiprinimo raida Lietuvoje.


Kolektyvinių derybų įtaka stiprinant socialinę partnerystę – darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės. Darbo užmokesčio sistema (įmonės kolektyvinės sutartys). Šiandienos tendencijos ir pokyčiai.


Socialinės atsakomybės integravimas į įmonės strategiją. Kolektyvinės sutarties nauda ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui.


Socialinių partnerių interesų derinimas švietimas bei informavimas: grąžintos Garantinio fondo lėšos.


Socialinis dialogas ir politinė aplinka: ar naujos valdžios inicijuojami pokyčiai plėtojant socialinį dialogą atitinka profesinių sąjungų lūkesčius.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba, Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!