Ligos ir motinystės įstatymo pakeitimai

Pataisos numato, kad jei dirbantys tėvai, auginantys vaikus iki vienerių metų, gaus darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios, – pavyzdžiui, pajamos iš Europos Sąjungos ar užsienio valstybės, iš individualios veiklos, turint verslo liudijimą, nuo kurių nemokamas socialinio draudimo įmokos, – pašalpa bus proporcingai mažinama.


 


Dabar pašalpa mažėja tik dėl draudžiamųjų pajamų. 


 


Taip pat pataisos numato, kad jei tėvai, draudžiamųjų pajamų gavo už darbą, atliktą iki vaiko priežiūros atostogų, jos neturės įtakos pašalpai. Iki šiol tai buvo taikoma tik pajamoms, gaunamoms pagal autorinę sutartį.


 


Konstitucinis Teismas (KT) 2012 metų vasarį paskelbtoje išvadoje buvo nurodęs, kad tokiu reglamentavimu nepaisoma iš pagrindinio šalies įstatymo kylančių lygiateisiškumo ir kitų principų.


 


 


 


Šaltinis:


www.socmin.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!