Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalė taryba ragina nespręsti finansinių problemų darbuotojų sąskaita

2013 m. gegužės 7 d., lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu, Sveikatos apsaugos ministerijoje įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalė taryba (toliau – Taryba).


Jos veiklos tikslas – derinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatinimo veiklą vykdančių darbdavių ir valstybės interesus sveikatos sistemos srityje. Taryba sudaryta iš darbuotojų, darbdavių interesus atstovaujančių organizacijų ir valstybės sveikatos srities vykdomosios valdžios atstovų: 21 narys (po 7 atstovus nuo kiekvienos šalies). Bendru sutarimu Tarybos pirmininko funkcijas pirmąjį pusmetį pavesta vykdyti sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui.


 


Pirmojo Tarybos posėdžio metu aptarta pastaruoju metu Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose susidariusi situacija, kai įstaigų vadovai, siekdami taupyti įstaigų biudžetų lėšas, priverstinai verčia darbuotojus (medicinos darbuotojus, slaugytojus, kitą personalą) eiti neapmokamų atostogų. Tai kelia ne tik Tarybos atstovų, bet ir visos sveikatos sistemos atstovų susirūpinimą.


 


Bendru sutarimu, Taryba pareiškia, kad tokie gydymo įstaigų vadovų veiksmai yra neteisėti. Taryba ragina visus sveikatos priežiūros įstaigų vadovus nedelsiant nutraukti šią neteisėtą veiklą ir nespręsti finansinių įstaigų problemų darbuotojų interesus pažeidžiančiomis priemonėmis. Taryba siūlo tik bendro dialogo metu ieškoti efektyvių sprendimų.  Dokumento originalas.


 


 


 


Lietuvos sveikatos apsaugos


darbuotojų profesinės sąjungos


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!